Strona główna Aktualności ZWIĄZEK APELUJE O PRZYSPIESZENIE PRAC NAD USTAWĄ GWARANTUJĄCĄ PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ ROLNICZĄ...

ZWIĄZEK APELUJE O PRZYSPIESZENIE PRAC NAD USTAWĄ GWARANTUJĄCĄ PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ ROLNICZĄ BEZ KONIECZNOŚCI PRZEKAZYWANIA ZIEMI

831
0

W dniu 17 lutego br. Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła z pismem do wicepremiera Henryka Kowalczyka o przyspieszenie prac legislacyjnych nad przepisami likwidującymi konieczność przekazywania ziemi w zamian za emeryturę rolniczą.

Przypominamy, że sprawa braku konieczności przekazywania ziemi w zamian za emeryturę rolniczą jest od wielu lat jednym z kluczowych postulatów Związku jako jednego z współtwórców i orędowników wprowadzenia systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych i utworzenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. >>>>> Więcej na temat projektu ustawy autorstwa NSZZ RI „Solidarność”, znoszącej obowiązek przekazywania ziemi w zamian za emeryturę przeczytasz tutaj<<<<< 

W związku z zapowiadanymi w ramach Polskiego Ładu siedmioma kluczowymi działaniami dla polskiej wsi, wśród których znalazła się podnoszona od wielu lat przez  NSZZ RI „Solidarność” sprawa przejścia na pełną emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania gospodarstwa, NSZZ RI „Solidarność” z zadowoleniem przyjmuje deklarację wprowadzenia tego rozwiązania do polskiego porządku prawnego. Ponadto biorąc pod uwagę deklaracje Rządu, że rolnicy będą w 2022 roku mogli otrzymać emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa, a także  w związku z coraz większym zainteresowaniem rolników tą tematyką i pytaniami kierowanymi do Związku w tym zakresie, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas wystąpiła z wnioskiem do wicepremiera Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyśpieszenie prac legislacyjnych nad sankcjonującą ten stan prawny ustawą i o szybkie przedłożenie stosownego projektu ustawy do konsultacji społecznych.

Wychodząc naprzeciw postulatowi emerytury rolniczej bez konieczności przekazywania ziemi oraz oczekiwaniom środowiska rolniczego NSZZ RI „Solidarność” przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który już w 2017 roku był przekazany Prezydentowi Andrzejowi Dudzie (Pismo L.dz. 176/2017) oraz Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w lutym 2018 roku . Kilkukrotnie był także przedkładany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzednim ministrom rolnictwa oraz był przedmiotem Umowy Programowej podpisanej w dniu 22 czerwca 2020 roku pomiędzy Prezydentem Andrzejem Dudę a NSZZ RI „Solidarność” w Wierzchosławicach, a także przedmiotem posiedzeń Sekcji „Wieś, Rolnictwo” w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.  Również podczas ostatniego spotkania Naszego Prezydium z Panem Premierem w dniu 25 listopada 2021 r. przekazaliśmy Panu Premierowi ww. projekt zawierający postulowaną i oczekiwaną przez środowisko rolnicze zmianę dotyczącą warunków przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

W piśmie wystosowanym do wicepremiera Henryka Kowalczyka, Przewodnicząca Związku podkreśliła, że „zaproponowana przez Związek nowelizacja ustawy prowadzi do likwidacji funkcjonującej od lat  i dyskryminującej rolników zasady zmuszającej ich do przekazania gospodarstwa rolnego za emeryturę, co narusza zagwarantowane konstytucyjną prawo własności i równą dla wszystkich ochronę prawną. Należy bowiem zauważyć, że w żadnym innym zawodzie przejście na emeryturę nie wiąże się z koniecznością przymusowego wyzbycia się własności. Pragnę także poinformować, że  Nasz kompleksowy projekt gwarantuje nie tylko konstytucyjne prawo własności zawarte w artykule 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki czemu rolnik będzie mógł przejść na pełną emeryturę rolniczą bez konieczności przekazywania gospodarstwa i bez spełniania żadnych dodatkowych warunków, ale też daje możliwość wymiany pokoleniowej w gospodarstwach rolnych poprzez przywrócenie mechanizmu renty strukturalnej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych  w rolnictwie (Dz. U. poz. 539 z 2003 r. poz. 2273, z 2004 r. poz. 873 oraz z 2017 r. poz. 60) . Obecnie w Polsce warunkiem otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Jednak zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą. Należy jeszcze raz zaznaczyć, że coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwo rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej. Alarmujące dane dot. wymiany pokoleniowej rolników został przedstawiony w raporcie specjalnym „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń” Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO)”.

Poprzedni artykułZMARŁ ALOJZY FORMELA
Następny artykułZimowisko dla dzieci rolników, Zakopane 13-20 lutego 2022 r.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj