Strona główna Aktualności Pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

604
0

Do dnia 15 listopada 2022 r. w Biurach Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.

WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Zjawiska, za ujemne skutki których przysługuje rodzinom wsparcie finansowe, to:

 • grad;
 • deszcz nawalny;
 • przezimowanie;
 • przymrozki wiosenne;
 • powódź;
 • huragan;
 • piorun;
 • obsunięcie się ziemi lub lawina –

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję;

 • suszy – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

 • 10 tys. zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
 • 5 tys. zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można ubiegać się, składając wniosek we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in.:

 • kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód;
 • zgodę współwłaścicieli – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

Za datę złożenia tego wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

W przypadku złożenia wniosku lub wpływu wniosku do Agencji po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Więcej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Źródło: MRiRW, ARiMR

 

Poprzedni artykułPszczoła Bohater cz. 2 – Jak powstaje miód?
Następny artykułJanusz Byliński laureatem Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2022
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj