Strona główna Aktualności Zmiany w podatku rolnym

Zmiany w podatku rolnym

607
0

Podczas 37 posiedzenia Sejmu RP w dniach 3-5 kwietnia odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku rolnym. Projekt ten zmienia metodę obliczania podatku rolnego. Według wnioskodawców polega on na tym, by wysokość podatku rolnego była mniej zależna od wahań rynkowych i bardziej przewidywalna dla rolników. Zmiany przyniosą korzyść gminom, którym łatwiej będzie planować przychody.

Obecnie podstawą obliczania wysokości podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta i wielkość gruntów objętych podatkiem. W przypadku gruntów, na których są gospodarstwa rolne, podatek wynosi równowartość ceny 2,5 kwintala żyta od 1 hektara przeliczeniowego. W przypadku innych gruntów – równowartość ceny 5 kwintali żyta. Aktualnie średnią cenę skupu żyta oblicza się na podstawie danych z pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Wnioskodawcy proponują wydłużenie tego okresu do 11 kwartałów, na które składałyby się 3 pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz 8 kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here