Strona główna Aktualności Zmiany legislacyjne – grupy producentów rolnych

Zmiany legislacyjne – grupy producentów rolnych

660
0

W dniu 1 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie dotyczące wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

Wprowadzone przepisy umożliwiają zmniejszenie wymaganego limitu minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej grupy producentów rolnych w przypadku wystąpienia w gospodarstwie członka lub członków grupy działania o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, mających bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie grupy. Zmiany te dotyczą również grup producentów rolnych, których gospodarstwa członków ucierpiały na skutek wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, które wydarzyły się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2012 r.

Przepisy zostały opracowane w wyniku stwierdzenia dużej liczby gospodarstw rolnych, w których wystąpiły, na początku tego roku, szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania.

Rozporządzenie było opublikowane 23 listopada br. w Dzienniku Ustaw 2012, pozycja 1292.


Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here