Strona główna Nowości Nowości Zmiana terminów zawierania umów na uprawę tytoniu i składania ich do ARiMR

Zmiana terminów zawierania umów na uprawę tytoniu i składania ich do ARiMR

604
0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy w roku 2013 zamierzają ubiegać się o przyznanie płatności do tytoniu, zobowiązani są do zawarcia do 14 marca 2013 r. umowy na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego lub umowy kontraktacji w ramach umowy na uprawę tytoniu z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego. Ponadto rolnicy, aby otrzymać taką płatność muszą uprawiać tytoń w wyznaczonym rejonie.

W porównaniu z zeszłym rokiem zmienił się również termin dostarczenia do ARiMR dokumentów potwierdzających zawarcie umowy czy umów na uprawę tytoniu lub umowy kontraktacji. W 2013 roku rolnicy starający się o płatność do tytoniu muszą dostarczyć takie dokumenty w terminie od 15 marca do 15 maja br. czyli wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia rolnika do ubiegania się o płatność do tytoniu mogą być:

– kopia umowy  lub umów na uprawę tytoniu (zawierane oddzielnie dla każdej z grup odmian tytoniu), podpisana z pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego – w przypadku, gdy rolnik nie jest członkiem grupy producentów tytoniu;

– oświadczenie o zawarciu umowy kontraktacji, które zawiera oznaczenie umowy na uprawę tytoniu, w ramach której została zawarta umowa kontraktacji z grupą producentów tytoniu – w przypadku, gdy rolnik jest członkiem grupy producentów tytoniu.

ARiMR przypomina również, że grupa producentów tytoniu przekazuje do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę grupy, kopie umów na uprawę tytoniu, zawarte z pierwszymi przetwórcami surowca tytoniowego wpisanymi do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego, w terminie do 31 maja 2013 r.

Umowa na uprawę tytoniu powinna określać, w szczególności:

– grupę odmian tytoniu,

– rejon upraw tytoniu,

– położenie działki ewidencyjnej, na której uprawia się tytoń, z podaniem: powiatu, gminy, numeru obrębu ewidencyjnego, numeru ewidencyjnego działk

numer identyfikacyjny rolnika,

– określenie wymagań jakościowych dostarczanego surowca tytoniowego, poprzez wskazanie klas jakości surowca, dokonane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację surowca tytoniowego spełniającego wymagania jakościowe,

– termin płatności za dostarczony surowiec tytoniowy – nie dłuższy niż miesiąc, licząc od dnia dostarczenia surowca tytoniowego.

Jeżeli umowa na uprawę tytoniu została zawarta z grupą producentów tytoniu, powinna zawierać:

– listę rolników będących członkami grupy producentów tytoniu, wraz z podaniem:

– rejonu upraw tytoniu oraz położenia działki ewidencyjnej, na której uprawia się tytoń,

– numerów identyfikacyjnych rolników,

– informacji o ilości surowca tytoniowego przewidzianej do dostarczenia.

– zobowiązanie rolnika albo grupy producentów tytoniu (w ramach umów kontraktacji) do wytworzenia w rejonie uprawy tytoniu i dostarczenia pierwszemu przetwórcy surowca tytoniowego oznaczonej ilości surowca, a pierwszy

– przetwórca surowca tytoniowego zobowiązuje się ten surowiec odebrać w umówionym terminie i zapłacić za niego umówioną cenę.

Źródło: ARiMR

Poprzedni artykułZawieszenie emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę
Następny artykułNiezorientowane Ministerstwo Rolnictwa
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj