Strona główna Informacje z regionu Informacjez regionu Zjazd wojewódzki w Lublinie

Zjazd wojewódzki w Lublinie

768
0

Zjazd Wojewódzki w Lublinie

W dniu 5 kwietnia 2009 r. odbył się w Lublinie Zjazd Wojewódzki NSZZ RI „Solidarność”. Wzięli w nim udział delegaci z terenu województwa oraz zaproszeni goście wśród nich : Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” i Senator RP, Krzysztof Michałkiewicz – Poseł na Sejm RP, Marian Król – Przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”, Robert Jakubiec – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Janusz Rożek – legenda lubelskiego niezależnego ruchu ludowego i współtwórca struktur Rolniczej Solidarności.

W Zjeździe Wojewódzkim NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie uczestniczyło 95 spośród 106 uprawnionych delegatów z 17 powiatów województwa lubelskiego, co świadczy o dużym zaangażowaniu Związkowców oraz potrzebie odbudowy struktur i działania Związku na Lubelszczyźnie.
Spotkanie otworzyła Teresa Hałas – pełnomocnik NSZZ RI „Solidarność” na województwo lubelskie, która powitała uczestników Zjazdu. Następnie odśpiewano „Rotę”, po czym głos zabrali zaproszeni goście, zgodnie podkreślając doniosłość i rangę tego wydarzenia. Zaznaczyć bowiem należy, iż w skali krajowej był to drugi po województwie małopolskim zjazd NSZZ RI „Solidarność”, dostosowujący struktury Związku do istniejącego podziału administracyjnego kraju. Po wystąpieniach gości
przyjęto regulamin obrad oraz wybrano przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Zjazdu. Przewodniczącym prowadzącym obrady Zjazdu został Antoni Puacz (powiat włodawski), wiceprzewodniczącymi – Jacek Adamczuk (powiat zamojski) oraz Antoni Sidor (powiat lubartowski), sekretarzem Zjazdu wybrano Wiesława Gryglickiego (powiat włodawski).  Dokonano także wyboru komisji zjazdowych , po czym nastąpiło przejście do kolejnego punktu obrad Zjazdu, którym była Informacja Pełnomocnika na województwo lubelskie. W swoim wystąpieniu Teresa Hałas przedstawiła stan funkcjonowania Związku na terenie województwa lubelskiego, informując o odbytych zjazdach i wybranych władzach w 17 z 20 powiatów  województwa, co świadczy o dużym zaangażowaniu i wkładzie Związkowców w odrodzenie organizacyjne NSZZ RI „Solidarność” na Lubelszczyźnie.Szczególnie doniosłym punktem obrad było podjęcie przez Delegatów uchwały okolicznościowej o nadaniu Panu Januszowi Rożek tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie. Tytuł przyznano w dowód uznania za szczególny wkład w tworzenie niezależnego ruchu ludowego oraz tworzenie struktur NSZZ RI „Solidarność”.   Uchwałę tę przyjęto jednogłośnie. Wręczenia okolicznościowego dyplomu dokonali Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski oraz Teresa Hałas. Wyraźnie wzruszony pan Janusz Rożek podziękował za wyróżnienie, życząc Związkowi dalszych sukcesów w odradzaniu się i działalności.
Kulminacyjnym punktem obrad był wybór władz wojewódzkich. Przewodniczącą Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” została pani Teresa Hałas – sekretarz Rady Krajowej Związku i dotychczasowy pełnomocnik NSZZ RI „Solidarność” na województwo lubelskie. W skład Rady Wojewódzkiej weszli przewodniczący powiatów: Marek Uściński – powiat bialski,Mirosław Siwik– powiat biłgorajski, Bogdan Sękowski – powiat chełmski, Jan Grabarczuk – powiat hrubieszowski, Henryk Suchora – powiat janowski, Waldemar Rzepecki – powiat kraśnicki, Mieczysław
Jóźwiak – powiat lubartowski, Krzysztof Dziewulski – powiat lubelski, Tadeusz Jóźwiak – powiat łęczyński, Krzysztof Kurowski – powiat łukowski, Sławomir Ziętek – powiat opolski, Tadeusz Głań – powiat parczewski, Piotr Jezierski – powiat radzyński, Marcin Kawałko – powiat tomaszowski, Wiesław Gryglicki – powiat włodawski, Antoni Skura – powiat zamojski oraz wybrani w głosowaniu delegaci: Stanisław Bondyra – powiat tomaszowski, Andrzej Chabros – powiat łęczyński, Krzysztof Głuchowski – powiat łukowski, Kazimierz Gorczyca – powiat lubelski, Henryk Kąkol – powiat zamojski, Stanisław Kurowski – powiat biłgorajski, Krystyna Stępniak – powiat krasnostawski, Krzysztof Ścisłowski – powiat lubartowski, Jarosław Wołoszyn – powiat hrubieszowski oraz Stanisław Wroński – powiat krasnostawski. W skład Komisji Rewizyjnej wesz
li: Marek Burs – powiat lubartowski, Tadeusz Głań – powiat parczewski, Bronisław Greszata – powiat zamojski, Gustaw Jędrejek – powiat lubelski oraz Piotr Zbierski – pow. lubartowski.
W obradach nie zabrakło też miejsca na konstruktywną dyskusję na temat trudnej sytuacji polskiego rolnictwa. W jej efekcie doszło do podjęcia stosownych uchwał. Wojewódzki Zjazd Delegatów podjął uchwałę dotyczącą rent strukturalnych (uchwała nr 6/2009 z dnia 5.04.2009 r.), w której żąda wznowienia naboru wniosków na renty strukturalne w 2009 roku oraz uchwałę, w których domaga się podjęcia działań w celu poprawy sytuacji materialnej gospodarstw rolnych ( uchwała nr 7/2009 z dnia 5.04.2009 r.).
Zjazd zakończono ponownym odśpiewaniem „Roty”.

Poprzedni artykułSpotkanie opłatkowe
Następny artykułZjazd woj. kujawsko-pomorskie
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj