Strona główna Nowości Nowości Dzierżawa wolnych gruntów

Dzierżawa wolnych gruntów

814
0

W poniedziałek 18 stycznia br. Waldemar Humięcki – Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podpisał Zarządzenie w sprawie rozdysponowania wolnych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o charakterze rolnym w formie przetargów na dzierżawę.

Zgodnie z zarządzeniem podstawową formą zagospodarowania nierozdysponowanych gruntów rolnych będą przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Celem wprowadzenia nowych procedur jest jak najszybsze udostępnienie ziemi rolnikom indywidualnym, uspołecznienie tego procesu i uszczelnienie procedur.

Do przetargów ograniczonych będą, co do zasady, przeznaczane nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Przyjęcie większego limitu (nie więcej jednak niż 5 ha) będzie możliwe po akceptacji Rad Społecznych, które działają przy każdym Oddziale Terenowym Agencji od 2012 r. i w skład których wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i zawodowych rolników. Do zagospodarowania w drodze przetargów ograniczonych będą przeznaczane również nieruchomości rolne, pochodzące z 30% wyłączeń na podstawie znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r.

Ustalając powierzchnię konkretnej nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na przetargu ograniczonym, oddziały terenowe ANR będą brały pod uwagę średnią wielkość użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie w roku poprzednim, ogłoszoną przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W tych województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, ANR będzie przyjmować średnią krajową, czyli 10,49 ha. Taka będzie maksymalna wielkość działek wystawianych na przetargi ograniczone w siedmiu województwach: lubelskim (gdzie średnia wielkość gospodarstwa wynosi 7,58 ha), łódzkim (7,62 ha), małopolskim (3,98 ha), mazowieckim (8,52 ha), podkarpackim (4,71 ha), śląskim (7,42 ha) i świętokrzyskim (5,57 ha). W uzasadnionych przypadkach, np. w celu uniknięcia konieczności przeprowadzenia podziałów geodezyjnych, wydzielenia dróg dojazdowych, niemożliwości racjonalnego zagospodarowania pozostałych przyległych działek, ANR dopuszcza podwyższenie powierzchni wystawionej na przetarg nieruchomości rolnej niezabudowanej powyżej średniej do 50 proc. Ustalenie jeszcze większej powierzchni (powyżej 150% średniej powierzchni gospodarstwa rolnego) jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym.

 

Okres trwania nowozawieranych umów dzierżawy, co do zasady, będzie wynosić 10 lat.

 

W zależności od sytuacji w regionie oraz opinii miejscowych rolników i samych organizacji rolniczych, w ramach przetargów ograniczonych na dzierżawę będą organizowane przetargi ofert pisemnych. Kryteria oceny ofert w przypadku takich przetargów będą uzgadniane z Radą Społeczną działającą przy Oddziale Terenowym i akceptowane przez Prezesa ANR.

Aktualnie ANR posiada w swoich zasobach ponad 100 tys. ha możliwych do wydzierżawienia. Najwięcej gruntów znajduje się na terenie działania oddziałów w: Szczecinie (prawie 36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha), Gorzowie (17,5 tys. ha).

Biuro rzecznika prasowego ANR

Poprzedni artykułNasza Ziemia – luty 2016
Następny artykułHarmonogram wypłaty płatności bezpośrednich
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj