Strona główna Aktualności Zestawiając stan realizacji postulatów z czasem trwania protestu – 47 dni brak...

Zestawiając stan realizacji postulatów z czasem trwania protestu – 47 dni brak uzasadnienia dla zakończenia protestu

615
0

KOMUNIKAT

Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego

Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 21.01.2013 r.

 

1. Komitet stanowczo oświadcza, że prowadzona od 05 grudnia 2012 r. akcja protestacyjna jest kolejnym etapem zmagań których celem jest zmiana niekorzystnej dla naszego regionu strategii działań Rządu RP w obszarze rolnictwa. Zabiegamy o wprowadzenie takich zmian w polityce rolnej i otoczeniu sektora rolnego w Polsce, który umożliwi prawidłowy rozwój i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa.

 

W dniu 05 grudnia 2012 r. złożyliśmy na ręce Wicewojewody Zachodniopomorskiego petycję zawierającą 14 postulatów.

Dotychczasowe rozmowy i podpisane w ich wyniku w dniu 11 stycznia 2013 r. ustalenia dotyczą realizacji jedynie 3 postulatów.

Zestawiając stan realizacji postulatów z czasem trwania protestu (47 dni) trudno znaleźć uzasadnienie dla zakończenia protestu.

2. Ze względu na skalę problemu oraz pilną potrzebę powstrzymania procesu przepływu ziemi rolniczej z Zasobu WRSP w ręce zagranicznych korporacji na plan pierwszy wysunęły się postulaty (4) dotyczące gospodarowania gruntami. Można je podzielić na 3 segmenty:


a) zmiana zasad postępowania ANR przy rozdysponowaniu nieruchomości Zasobu WRSP w ramach obowiązujących ustaw.

Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi w trakcie spotkania Pana Stanisława Kalemby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28 grudnia 2012 r., grupy robocze w dniach 3-4 stycznia br. wypracowały zarys uzgodnień które następnie zostały doprecyzowane i podpisane w dniu 11 stycznia br.

W ustalonym terminie tj. 18 stycznia 2013 r. Pan Leszek Świętochowski Prezes ANR wydał stosowne zarządzenia.

Proces porozumienia w tym segmencie jest najbardziej zaawansowany.


b) sprawy personalne.

W trakcie prowadzonych rozmów Komitet Protestacyjny podtrzymał postulat dotyczący odwołania dyrektorów Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie uznając, że dalsza współpraca środowiska rolniczego z dotychczasową dyrekcją OT ANR w Szczecinie nie jest i nie będzie w dalszej perspektywie możliwe ze względu na utratę wiarygodności.

Wobec sygnalizowanych nieprawidłowości Pan Stanisław Kalemba Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 grudnia 2012 r. zobowiązał się do przeprowadzenia do końca stycznia kontroli, która pozwoli dokonać oceny funkcjonowania kierownictwa OT ANR w Szczecinie.

Kontrola do chwili obecnej nie została rozpoczęta.


c) wypracowanie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających kontrolę obrotu gruntami rolnymi po 30 kwietnia 2016 r.

Rozmowy na temat realizacji tego postulatu mają rozpocząć się do końca stycznia.

3. Podpisanie uzgodnień oraz terminowe wydanie zarządzeń przyjmujemy z zadowoleniem i traktujemy jako wyraz dobrej woli ze strony kierownictwa resortu i władz ANR.

4. Odwołanie Pana Adama Poniewskiego z funkcji dyrektora OT i jednoczesne powierzenie mu funkcji kierownika sekcji organizacyjnej oraz pozostawienie na stanowiskach zastępców dyrektora uznajemy za niedotrzymanie ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r.

Domagamy się również zapowiedzianej przez Pana Ministra dogłębnej kontroli OT ANR w Szczecinie, szczególnie pod kątem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

5. Zdając sobie sprawę z uciążliwości naszego protestu oraz okazywane poparcie dla naszej walki ze strony Szczecinian, podtrzymujemy zawieszenie czynnej akcji protestacyjnej do 23 stycznia 2013 r. (środa).

6. Informujemy, że przedstawiciele rolniczych organizacji związkowych z terenu pięciu województw (Kujawsko-Pomorskiego, Dolnośląskiego, Pomorskiego, Łódzkiego i Zachodniopomorskiego) spotkali się w sobotę 19.01.2013 roku w Szczecinie. Przygotowujemy się do dalszych rozmów ze stroną rządową. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie obędzie się bez przygotowania ogólnopolskiego protestu. Odprawa rolników w Szczecinie miała na celu między innymi omówienie szczecińskiego protestu od strony organizacyjnej.

7. TRAKTOREM po ZAKUPY. Trwa ogólnopolska mobilizacja. Będziemy jeździć traktorami po zakupy po drogach krajowych. Naszym celem jest między innymi zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz władz państwa na problemy polskiej wsi. Na stronie www protestu znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji (zakładka: TRAKTOREM po ZAKUPY).

8. Uruchomiliśmy nowy serwis informacyjny protestu. Strona http://www.protestrolnikow.pl/ została dostosowana do potrzeb akcji protestacyjnej o zasięgu ogólnokrajowym.


W imieniu Komitetu Protestacyjnego

Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Poprzedni artykułSprzedaż ziemi – nowe propozycje rozwiązań
Następny artykułZachodnie korporacje kradną ziemię polskich rolników na uprawy GMO
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj