Strona główna Nowości Nowości Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa

659
0

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 grudnia rozpatrzyła Informacje Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli: funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie rzeki Serafa, realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego oraz koordynacji i realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanych ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną i z funduszy strukturalnych.

 

W trakcie dyskusji posłowie głównie poświęcili uwagę Projektowi Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego. Zwracali uwagę, że wyniki kontroli wskazują na występowanie problemów i zagrożeń mogących rzutować negatywnie na dalszą realizację Projektu, m.in. niepodjęcie skutecznych działań w kierunku zapewnienia źródeł finansowania dla deficytu środków finansowych w wysokości 321 mln euro, oraz zbyt długi okres mobilizacji wykonawców, co zagraża nieterminowemu zakończeniu rozpoczynanych zadań inwestycyjnych.  W przypadku informacji o koordynacji i realizacji działań z zakresu infrastruktury komunalnej posłowie pytali o to, czy na dzień dzisiejszy jest zagwarantowana realizacja wykorzystania środków w 100%, gdyż na dzień 30 września 2012 r. było to ponad 80%. Komisja przyjęła informacje NIK. Komisja rozpatrzyła też odpowiedzi w trybie art. 157 regulaminu Sejmu na pytania posłów zadane podczas poprzednich posiedzeń Komisji dotyczące: prowadzonych prac nad zmianą ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, kwoty opłaconych składek przez związki zawodowe rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, powierzchni uprawy kukurydzy w Polsce, jaką przyjęła Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa do wyliczenia 5% próby kontrolnej, planowanego wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie oraz wniosku Komisji Europejskiej o wprowadzenie do obrotu kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej odmiana Pioneer 1507.

 

Poprzedni artykułOznaczanie kraju pochodzenia mięsa – Polska przeciw
Następny artykułNSZZ RI "Solidarność" na III Marszu Wolności, Solidarności i Niepodległości
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj