Strona główna Aktualności Współczynnik korygujący płatności bezpośrednie za rok 2013

Współczynnik korygujący płatności bezpośrednie za rok 2013

779
0

W dniu 9 października br., Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze (KE) NR 964/2013 w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013. Stanowi ono, że kwoty płatności bezpośrednich wższe niż 2 000 EUR, które mają być przyznane rolnikowi na podstawie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odniesieniu do roku kalendarzowego 2013, zostają zmniejszone o 4,001079 %.


NSZZ RI „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko sprzeciwu wobec ww. rozwiązań zawarte w uchwale Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z dnia 23 maja 2013 roku. Sprzeciwiamy się kolejnej po modulacji formie ograniczenia środków finansowych uderzającej w polskich rolników (którzy i tak mają niższe płatności niż rolnicy na zachodzie Europy), która pogłębi stan braku konkurencyjności naszego rolnictwa we Wspólnocie.

Podtrzumujemy także nasz postulat, zgłoszony w dniu 8 maja 2013 roku podczas 66. posiedzenia senackiej Komisji ds. Unii Europejskiej, wzywający Rząd RP do podjęcia na forum Unii Europejskiej działań mających na celu wyłączenie z konieczności stosowania mechanizmu dyscypliny finansowej państw, w których poziom płatności bezpośrednich jest niższy niż 90% średniej płatności w Unii Europejskiej.

 


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here