Strona główna Aktualności Współczesne Rugi Pruskie – czyli po co Rząd skłócił ludzi?

Współczesne Rugi Pruskie – czyli po co Rząd skłócił ludzi?

720
0

26 marca 1885 roku minister spraw wewnętrznych Prus rozporządzeniem nakazał władzom prowincjonalnym wysiedlić za granicę Niemiec wszystkich Polaków. Te wysiedlenia były przeprowadzone w sposób niehumanitarny i na zasadzie dyskryminacji etnicznej. Wysiedlenia te przybrały nazwę Rugi pruskie, doszło wtedy do masowych wysiedleń Polaków  z Prus w latach 1885-1890.

Rolników protestujących w Zachodniopomorskim i tych z Łódzkiego łączy głód Ziemi i Walka o polskość ziemi ojczystej wobec zmian polskiego prawa jaka dokonuje koalicja PO- PSL . Toteż nie tylko Uchwałą z 13 grudnia 2012 roku Łódzka Rolnicza Solidarność popiera blokujących Szczecin.

 

Do masowych wysiedleń doszło również pod koniec 2011 roku w ślad za Rozporządzeniem Rady Ministrów  Decyzjami Wojewody Łódzkiego. Objęły one około 1200 właścicieli działek zajętych pod budowę drogi ekspresowej S8. Dotyczą one mieszkańców powiatów wieruszowskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego i pabianickiego. W wyjątkowo dyskryminującej sytuacji znaleźli się rolnicy, w szczególności powiatu sieradzkiego, których grunty i gospodarstwa decyzjami  Wojewody Łódzkiego z 15 i 22 września 2011 roku zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniono rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dotychczasowy zapis § 36, że przy określaniu wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne stosuje się podejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży gruntów na te cele,  zastąpiono innym zapisem że przy określaniu wartości gruntów przyjmuje się stan nieruchomości z dnia wydania decyzji, ceny nieruchomości z dnia ustalenia odszkodowania. Zmiana zapisu dokonana w lipcu 2011 roku przez Rząd Premiera Donalda Tuska, o wątpliwej zgodności z Konstytucją RP, doprowadziła do dyskryminacji rolników. Zamiana ta jest niebywale korzystna dla terenów miejskich i podmiejskich, gdzie właściciele gruntów przejętych pod drogę S 8 otrzymują sprawnie i wysokie odszkodowania, natomiast dyskryminuje rolników, których grunty przejęte na ten sam cel wyceniono na kwoty 0,90 zł – 2,30 zł za m2, godząc się jedynie na śmieszną % zwyżkę tych cen o około 0,50 zł – 1,70 zł z m2.

Taka sytuacja doprowadziła do masowych protestów z inicjatywy Pana Jerzego Wieczorka, w których uczestniczyła również Solidarność Rolników Indywidualnych. Wyrugowani Rolnicy wobec bezczynności władz gminnych zawiązali Komitet Protestacyjny, podjęli decyzje o blokowaniu dróg, gdy władze rządowe nie będą z nimi chciały rozmawiać. Maj – sierpień 2012 roku liczne akcje protestacyjne, rozmowy, negocjacje które zmusiły stronę rządowa do skierowania   wyceny, będącej podstawą odszkodowań, do Komisji arbitrażowej. Komisja orzekła, że została ona sporządzona niezgodnie z prawem i standardami wyceny i nie powinna ona stanowić dowodu w toczącym się postępowaniu dla potrzeb ustalenia odszkodowania. Skłoniło to Wojewodę Łódzkiego do żądania powtórnej wyceny w ciągu 7 dni w stosunku do 11 właścicieli, którzy zmuszani są opuścić swoje posesje, oraz w ciągu miesiąca w przypadku pozostałych prawie 1200 osób.  Wszystkie wyceny zgodnie ze słowami Wojewody miały być gotowe w październiku.

Zarząd gminny NSZZ RI Solidarność zaniepokojony sytuacją rolników gminy Złoczew 3 listopada br. wyszedł z inicjatywą pomocy wyrugowanym rolnikom. Przedstawiciele Zarządu Gminnego odwiedzili kilku właścicieli gruntów, rozmawiali z Przewodniczącym Komitetu Protestacyjnego. Jest listopad, miną już rok, od kiedy grunty zostały przejęte pod drogę. Właściciele działek miejskich są w korzystnej sytuacji, natomiast  rolnicy w dalszym ciągu nie wiedzą, kiedy i w jakiej wysokości dostaną odszkodowanie. Kilku otrzymało wycenę, z którą w dalszym ciągu nie mogą się zgodzić. Obecnie mówi się, że odszkodowania może będą w połowie 2013 roku (przypis aut.: po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 rok). W najgorszej sytuacji jest kilka gospodarstw, które prowadzą produkcję zwierzęca. Jest zima kończą się zapasy paszy dla zwierząt gospodarskich, ziemia która stanowiła zaplecze paszowe dla hodowanych zwierząt została przejęta pod drogę,  pieniędzy z odszkodowania, aby dokupić w innym miejscu gruntu nie ma, nie ma pieniędzy na zakup  paszy, a w wieku 50 – 60 lat o zmianie miejsca pracy, sposobu życia, przy perspektywie emerytury w wieku 67 lat, trudno myśleć. Głos polskiego rolnika który wobec współczesnych rugów mówi, jest wymowny: „za flaszkę oranżady ziemi nie oddam, z głodu zdechnę, ale nie oddam, nie pozwolę tak traktować swojej ojcowizny, mam dzieci i musze im zapewnić przyszłość jak mój ojciec zapewnił mi, bo inaczej będą parobkami u bogatego Niemca. Teraz za bezcen odbiorą mi ziemie, pobudują autostradę, później oddadzą drogę Niemcowi który postawi na niej bramki opłat, a moje dziecko będzie mogło liczyć na to, aby być parobkiem jako kasjer pobierając dla niego opłaty”. Na terenie gminy Złoczew budowa ekspresówki na wyrugowanych gruntach  idzie pełną parą oprócz jednego 50 metrowego odcinka. W tym miejscu znajdują się zabudowania gospodarcze pana Koniecznego.

To taki współczesny Drzymała – polski chłop z okolic Złoczewa, który prowadzi spór z administracją obecnego Rządu, już nie o zezwolenie na budowę domu ale o przyszły dom dla siebie i swoich dzieci. Stał się symbolem walki z dyskryminacją polskiego chłopa, rugowaniem za bezcen z gospodarstwa. Jako jedyny nie pozwolił na wyburzenie jego zabudowań gospodarczych, jako pierwszy się sprzeciwił i trwa dalej w sporze. Przecież z rodzina i zwierzętami gospodarczymi (96 sztuk bydła) nie ma dokąd pójść. Przecież  zima, do lasu bydła nie wygnam, nie dojone krowy rozchorują się, a i paszy trzeba – mówi. Jak mnie stąd wygonią, załaduję i przed Kancelarie Premiera lub na dziedziniec Urzędu Wojewódzkiego zawiozę. Niech Rząd sam doi krowy a nie rolników. Dotychczas tylko komuniści  i Prusaki tak traktowali polskiego chłopa.Poprzedni artykułPikieta rolników w Gdańsku – 21.12.2012 r.
Następny artykułKomunikat prasowy
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj