Strona główna Nowości Nowości Wsparcie dla przetwórstwa rolno-spożywczego

Wsparcie dla przetwórstwa rolno-spożywczego

639
0

Od 20 października ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie dla firm przetwórstwa rolno-spożywczego z działania „Zwiększanie ..”

W ramach działania PROW 2007-2013  „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, czyli na wsparcie inwestycji podmiotów gospodarczych  zajmujących się przechowywaniem żywności, jej hurtową sprzedażą lub przetwórstwem rolno-spożywczym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma do rozdysponowania ponad 500 milionów zł. – poinformował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej podczas wspólnej konferencji prasowej z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim i Prezesem KRUS Henrykiem Smolarzem. W czasie konferencji,  która odbyła się w Sejmie 29 września br. Prezes ARiMR, przypomniał, że jest to już piąty nabór wniosków, a poprzednie cztery, które przeprowadzone zostały w latach 2008 – 2010, zaowocowały podpisaniem ponad tysiąca stu umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę ponad 1,84 miliarda złotych, przy czym 925 beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli już swoje inwestycje otrzymało ponad 850 milinów zł. Prezes wyjaśnił, że ARiMR pokrywa część kosztów inwestycji realizowanej przez beneficjentów, dlatego też faktyczna wartość realizowanych przez nich przedsięwzięć wynosi w sumie około 5 miliardów złotych. Tomasz Kołodziej podkreślił, że dzięki pomocy otrzymywanej z tego działania, powstało wiele nowoczesnych zakładów przetwórczych, które z powodzeniem mogą sprostać konkurencji na rynkach nie tylko europejskich, ale również światowych. To z kolei, jak zauważył,  przekłada się na wysoki eksport i dodatni bilans Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi.

Tegoroczny nabór wniosków z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, jest nieco inny niż prowadzone w ubiegłych latach. Najpierw od 20 października, wnioski o pomoc będą mogły składać podmioty skonsolidowane, które prowadzą działalność związaną z przetwarzaniem lub sprzedażą hurtową produktów rolnych. W ich wypadku wnioski należy składać w Centrali ARiMR w Warszawie mieszczącej się przy ul Poleczki 33. Te podmioty mogą liczyć na dofinansowanie swoich inwestycji kwotą 50 milionów złotych. Z tym, że wysokość wsparcia, jakie może otrzymać wnioskodawca nie może być wyższa niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsiębiorcy, który kupuje przynajmniej jedną czwartą produktów rolnych na podstawie długoterminowych umów zawartych z grupami producentów rolnych lub sam jest grupą producentów rolnych, czy wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw, a także gdy wykorzystuje produkty rolne do wytwarzania energii. Na dofinansowanie w wysokości 40% poniesionych kosztów na inwestycje mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a na pokrycie 25% kosztów operacji mogą liczyć większe przedsiębiorstwa zatrudniające do 750 pracowników, w których roczny obrót nie przekracza 200 mln euro.

Później od 10 listopada wnioski mogą składać pozostałe podmioty uprawnione do takiej pomocy, czyli grupy producentów rolnych, uznane organizacje producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielnie i spółki będące własnością tych grup i organizacji. W tym przypadku wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Termin na ich złożenie upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informacji o tym, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych w 2011 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków, lecz nie później niż 31 grudnia br. Maksymalna pomoc jaką można otrzymać z ARiMR wynosi 20 milionów złotych. Trzeba pamiętać, że otrzymana kwota nie może przekraczać 50%, 40% lub 25% poniesionych kosztów na realizację inwestycji, tak samo jak w przypadku pomocy dla podmiotów skonsolidowanych.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Z kolei prezes KRUS  Henryk Smolarz w czasie konferencji przedstawił kwestie związane z bezpieczeństwem pracy w rolnictwie. Jak stwierdził, aby praca w rolnictwie była bezpieczna, konieczna jest edukacja i to już od najmłodszych lat. Dlatego KRUS organizuje dla dzieci z terenów wiejskich różne atrakcyjne konkursy. Swoją rolę w poprawie bezpieczeństwa pracy na wsi ma również coroczny konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Tomasz Kołodziej przypomniał, że ARiMR również leży na sercu bezpieczeństwo dzieci z terenów wiejskich, dlatego Agencja rozdała już 50 tys. kamizelek odblaskowych, które zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym w drodze do i ze szkoły na pewno się przydadzą.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki zapowiedział z kolei, że w najbliższym czasie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi kolejny nabór wniosków z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Swoją decyzję uzasadnił tym, że wielu rolników skarżyło się, że komisje powoływane przez wojewodów nie zdążyły ocenić strat spowodowanych  w  ich gospodarstwach przez klęski żywiołowe. Skrytykował przy tym tych, którzy namawiali rolników do tego, by nie składali wniosków o pokrycie strat twierdząc, że z pewnością poszkodowani nie dostaną pieniędzy.

Departament Komunikacji Społecznej

Poprzedni artykułBiogaz rolniczy
Następny artykułPismo od przewodniczącego Związku Rolników Niemieckich
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj