Strona główna Nowości Nowości Wsparcie dla producentów warzyw

Wsparcie dla producentów warzyw

703
0

Uwaga producenci warzyw!

Agencja Rynku Rolnego informuje, ze w dniu 17 czerwca zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia sektora owoców i warzyw. Rozporządzenie ma na celu złagodzenie skutków kryzysu spowodowanego enterokrwotocznym szczepem bakterii Escherichia coli (EHEC), który przyczynił się do ograniczenia spożycia świeżych owoców i warzyw.

Rozporządzenie przewiduje, że produkty kwalifikujące się do wsparcia to świeże:

Kod CN

Opis

0707 00 05

ogórki

0705 11 00; 0705 19 00;

0705 29 00

sałata

endywia o karbowanych liścia
i szerokolistna

0702 00 00

pomidory

0709 60 10

słodka papryka

0709 90 70

cukinia

Zgodnie z rozporządzeniem wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC obejmuje działania związane:

  • z wycofaniem z rynku produktów,
  • z niezbieraniem plonów,
  • ze zbieraniem zielonych plonów.

Wycofanie z rynku produktów, polega na wycofaniu ze sprzedaży (nieprzeznaczaniu do sprzedaży) warzyw. Czynność realizowana jest przez uznane organizacje producentów i producentów indywidualnych, którzy decydują o niewystawianiu na sprzedaż wytwarzanych przez swoich członków lub przez siebie produktów.

Wycofania można dokonać tylko do odbiorców ujętych w Rejestrze uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, dostępnym na stronie internetowej ARR, tj. www.arr.gov.pl. Inne działania w tym zakresie nie są uważane za wycofania.

Niezbieranie plonów – polega na niepozyskiwaniu z danego obszaru jakiejkolwiek produkcji w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. Przy czym czynność niezbierania nie obejmuje zniszczenia produktów w w
yniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub choroby.

Zbiór zielonych plonów – polega na całkowitym zbiorze niekwalifikujących się do zbytu produktów na danym obszarze przeprowadzanym przed rozpoczęciem normalnych zbiorów. Powyższe dotyczy produktów, które przed rozpoczęciem zbierania nie były uszkodzone z powodu warunków klimatycznych, choroby lub innych powodów.

Rozporządzenie Komisji europejskiej przewiduje, że wsparcie udzielane ma być odniesieniu do okresu od 26 maja br. do 30 czerwca br. Budżet dla pomocy określono na poziomie 210 mln €.

O pomoc będą mogli wystąpić

1)           producenci owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw,

2)           uznane organizacje producentów owoców i warzyw.

Kwoty pomocy w przypadku wycofań z rynku produktów wynoszą odpowiednio dla:

–        pomidorów:                 33,2 €/100 kg;

–        sałaty:                          38,9 €/100 kg;

–        ogórki:                         24,0 €/100 kg;

–        papryka słodka:          44,4 €/100 kg;

–        cukinia:                                    29,6 €/100 kg.

W przypadku niezbierania plonów oraz zielonych zbiorów, państwa członkowskie określą kwoty wsparcia unijnego na hektar na poziomie pokrywającym nie więcej niż 90% kwot ustalonych dla wycofań z rynku.

Niemniej jednak, w sytuacji, gdy maksymalna kwota wsparcia UE tj. 210 mln € zostanie przekroczona przez państwa członkowskie może ona ulec redukcji przy użyciu współczynnika określonego przez KE.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że realizacja przepisów w/w przepisów Rozporządzenia KE będzie możliwa po ukazaniu się stosowanego aktu prawa krajowego, którego publikacja ma nastąpić w najbliższych dniach. Tym samym Agencja prosi o bieżące śledzenie informacji znajdujących się na stronie internetowej Agencji.

W nawiązaniu do powyższego Agencja pilnie prosi o udzielenie informacji o zrealizowanych działaniach w dniach od 26 maja 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r. wg poniższej tabeli.

L.P

Nazwa lub imię i nazwisko oraz adres uznanej organizacji/ producentów indywidualnych

Produkt

Produkty wycofane z r
ynku

(w kg)

Powierzchnia niezbieranych plonów

(w ha)

Powierzchnia zebranych produktów zielonych

(w ha)

1

ogórki

2

pomidory

3

sałata

4

papryka

5

cukinia

Poprzedni artykułObchody 30 lecia NSZZ RI "Solidarność" w Zamościu
Następny artykułKomunikat Komisji Europejsiej
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj