Strona główna Copa-Cogeca Stanowiska WNIOSKI Z POSIEDZENIA PREZYDENCJI COPA Z DN. 18 KWIETNIA 2013

WNIOSKI Z POSIEDZENIA PREZYDENCJI COPA Z DN. 18 KWIETNIA 2013

704
0

Streszczenie i wnioski:

Punkt 1: Przyjęcie porządku obrad

Posiedzeniu Prezydencji Copa przewodniczył p. Gerd Sonnleitner (Przewodniczący). Przyjęto porządek obrad PR(13)2824 (rev.1).

Przewodniczący usprawiedliwił nieobecnych.

Przewodniczący podziękował Shelby Matthews za pracę wykonaną w kontekście Zgromadzenia Ogólnego Światowej Organizacji Rolników (WFO), które odbyło się w dn. 15-18 kwietnia 2013 r. w Niigata w Japonii. Shelby Matthews i Sekretarz Generalny otrzymali nagrodę w imieniu Copa-Cogeca.

Punkt 2: Przyjęcie projektu sprawozdania z posiedzenia Prezydencji Copa w dn. 14 marca 2013 r.

è Sprawozdanie z posiedzenia Prezydencji Copa PR(13)2492 (rev.1) przyjęto bez poprawek.

Punkt 3: Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Sekretarza Generalnego

Przewodniczący i Sekretarz Generalny omówili swoją działalność PR(13)2852 (rev.1). Przewodniczący poinformował przede wszystkim o nawiązaniu kontaktów z p. Jerzym Plewą, nowym dyrektorem generalnym DG AGRI, w kontekście reformy WPR. Według Przewodniczącego Copa-Cogeca powinna podkreślić swoje stanowisko, którego celem jest ochrona rentowności europejskiego rolnictwa. Przewodniczący zainicjował krótką debatę na temat reformy WPR, w której wzięli udział wszyscy obecni wiceprzewodniczący.

Punkt 4: Księgowość i finanse

Przewodniczący poinformował członków Prezydencji o kontroli rachunków Copa-Cogeca za rok 2012 przeprowadzonej przez Komitet „Finanse i zarządzanie” podczas posiedzenia w dn. 8 kwietnia 2013 r. Komitet zaproponował przedłożenie rachunków do zatwierdzenia Prezydiom Copa i Cogeca podczas posiedzenia w dn. 18 kwietnia. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki finansowe Sekretarz Generalny pragnął zaproponować nadzwyczajne obniżenie składek członkowskich za rok 2014. Ponadto podczas posiedzenia Prezydencji w dn. 16 maja 2013 r. zostanie przedstawione wyjaśnienie dot. inwestycji finansowych.

Punkt 5: Współpraca Copa-Cogeca z innymi stronami zainteresowanymi na szczeblu europejskim w zakresie działań lobbingowych

Przewodniczący udzielił głosu Sekretarzowi Generalnemu, który poinformował obecnych o działaniach podjętych przez Copa-Cogeca w zakresie współpracy z różnymi organizacjami europejskimi (CEPF, ELO i USSE) w ramach lobbingu w sektorze leśnictwa. Sekretarz Generalny omówił projekt protokołu ustaleń leżący u podstaw serii działań, których celem jest ułatwienie i koordynacja wymiany informacji pomiędzy organizacjami, a także rozpowszechnianie wspólnych wiadomości poprzez różne narzędzia komunikacyjne. Przewodniczący podkreślił, że sektor leśny cieszy się poważaniem władz. Członkowie zatwierdzili projekt i zachęcili Sekretarza Generalnego do omówienia go z pozostałymi stronami zainteresowanymi w celu jego realizacji.

Punkt 6: Przygotowanie Prezydium Copa w dn. 18-19 kwietnia

Przewodniczący Sonnleitner poprosił Sekretarza Generalnego o przedstawienie porządku obrad następujących posiedzeń Copa:

– 18 kwietnia, godz. 16.00-18.30 (wspólnie z Cogeca): posiedzenie rozpocznie się o godz. 16.00 w związku z wymianą poglądów z p. Michelem Barnierem, komisarzem ds. rynku wewnętrznego i usług. Tematem wymiany poglądów będzie zielona księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami.

Przewodniczący omówią również i, jeśli będzie to możliwe, zatwierdzą rachunki za rok 2012.

– 19 kwietnia, godz. 9.00-13.00: jednym z punktów porządku obrad będzie głosowanie nad propozycją przeniesienia wyborów Prezydencji Copa na wrzesień 2013 r. Powodem przeniesienia wyborów są trwające dyskusje na temat reformy WPR.

Punkt 7: Różne

Przewodniczący Copa przypomniał, że na Prezydia Copa i Cogeca zaproszono p. Alexa Jurconiego, przewodniczącego PRO AGRO Rumunia, tak aby mógł on przedstawić kandydaturę Rumunii do członkostwa w Copa-Cogeca.

P. Matt przypomniał o znaczeniu dyskusji dot. funkcjonowania łańcucha żywnościowego oraz o potrzebie ponownej analizy stanowiska Copa-Cogeca w odniesieniu do podejścia dobrowolnego i opracowania przepisów regulujących w obliczu niedawnych wydarzeń. Poinformował również, że temat ten zostanie omówiony podczas posiedzenia grupy roboczej „Łańcuch żywnościowy” w czerwcu 2013 r.

Przewodniczący Sonnleitner podziękował uczestnikom i tłumaczom, przypomniał datę następnego posiedzenia (16 maja 2013 r.), a następnie zakończył posiedzenie.

Poprzedni artykułKomunikat prasowy
Następny artykułJutro mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj