Strona główna Aktualności Wnioski o rekompensaty dla producentów wieprzowiny

Wnioski o rekompensaty dla producentów wieprzowiny

664
0

Do dnia 30 maja 2014 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny.  Wnioski należy składać, po dostawie świń do rzeźni, do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie, dostarczone do uboju, będące przedmiotem wniosku.

O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny mogą ubiegać się producenci świń, prowadzący chów świń w gospodarstwach położonych na obszarze zakażonym, określonym w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/100/UE i załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/134/UE oraz na obszarze określonym w części II pkt. 2 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/178/EU lub obszarze ustanowionym w jakiejkolwiek innej decyzji wykonawczej Komisji jaka zostanie przyjęta w tej sprawie.

 

Producent świń, który ubiega się o pomoc zobowiązany jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz wniosku o przyznanie pomocy jest jednocześnie wnioskiem o rejestrację w CRP lub o aktualizację danych zawartych w CRP (w przypadku wnioskodawców już zarejestrowanych).

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

1) lochy (kod CN 0103 92 11) – lochy o masie co najmniej 160 kg,

2) świnie (kod CN 0103 92 19) – pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

Pomoc naliczana będzie wg stawki pomocy wynoszącej 35,7 EUR/100 kg masy tuszy uzyskanej z dostarczonych do uboju zwierząt.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania producentom świń pomocy finansowej z tytułu strat gospodarczych wynikających z wprowadzenia na terenie Polski środków ochronnych na obszarze objętym ograniczeniami znajdują się w „Warunkach udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny”.

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny będące Załącznikiem do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 09.04.2014 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny będący Załącznikiem nr 1 do ww. warunków

Zasięg terytorialny obszaru objętego ograniczeniami będący Załącznikiem nr 2 do ww. warunków


Poprzedni artykułPieniądze dla młodych rolników
Następny artykułManifest dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj