Strona główna Pisma / Interwencje / Postulaty Pisma/ Interwencje/ Postulaty Wniosek NSZZ RI "Solidarność" do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek NSZZ RI "Solidarność" do Rzecznika Praw Obywatelskich

687
0

W dniu 25 września 2014 r. NSZZ RI „Solidarność” wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie czynności w związku z brakiem precyzji przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych w Polsce.


We wniosku czytamy między innymi, cyt. „… Obecny stan, który utrzymuje się już ponad 11 lat, spowodował, że faktyczne działania prowadzone przez najważniejszy podmiot wykonujący w tym zakresie politykę rolna państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych – nie służą przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych w Polsce. Odbywa się to z pokrzywdzeniem rolników indywidualnych, tworzących i prowadzących rodzinne gospodarstwa rolne. Ta sytuacja pozostaje w całkowitej sprzeczności z zasadami kształtowania ustroju rolnego państwa wyznaczonymi wartościami konstytucyjnymi (art. 23 Konstytucji RP i inne), mającymi swoje uszczegółowienie w innych ustawach…”

 

 

W przypadku podjęcia sprawy, wnioskujący wnosi aby w pierwszym rzędzie Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie kompetencji określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o RPO, wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce. Dotyczy to szczególnie art. 28a ust.1 i 2 ustawy o gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Wniosek NSZZ RI „Solidarność” do Rzecznika Praw Obywatelskichpobierz PDF

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here