Strona główna Aktualności Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti

Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti

841
0
Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti

W dniach 20-21 marca br. na zaproszenie NSZZ RI „Solidarność” odbyła się wizyta delegacji z włoskiej organizacji rolniczej Coldiretti na czele z Prezesem Roberto Moncalvo.

Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) – największy we Włoszech rolniczy związek – krajowe stowarzyszenie włoskich producentów rolno-spożywczych.  Dzięki podejmowanym inicjatywom na rzecz rolnictwa stała się wiodącym włoskim stowarzyszeniem rolniczym. Aktualnym prezesem Coldiretti jest Roberto Moncalvo, pełni również funkcję wiceprezydenta Copa. Jest to największa europejska organizacja zrzeszająca rolników. Coldiretti zrzesza 1,6 mln rolników i ma bezwzględną większość firm działających we włoskim rolnictwie, a około 70% osób członków izb handlowych są również członkami organizacji.

Pierwszego dnia wizyty odbyła się  Konferencja pt.: „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku a przyszłość gospodarstw rodzinnych w Europie” w ramach Senackiej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas posiedzenia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ryszard Zarudzki przedstawił informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetów Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Wiceminister Ryszard Zarudzki podkreślił, że „dla Polski kluczowe jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE ze względu na przynależność państwową oraz nie naruszały zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE”.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca  NSZZ RI „Solidarność” Teresa Hałas na temat „Konieczność zapewnienia konkurencyjności polskim gospodarstwom rodzinnym w przyszłej wspólnej polityce rolnej”. Pani Przewodnicząca zaakcentowała, że  Rolnictwo Europejskie w tym polskie jest poddawane coraz bardziej presji globalizacji, która w swoim projekcie dąży do unifikacji czyli wypracowania jednego kierunku w produkcji sektora rolno – żywnościowego opierając się wyłącznie na konkurencyjności ekonomicznej. Tymczasem jest nie odparta potrzeba ochrony dóbr publicznych i wspólnych – globalnych, regionalnych i lokalnych. W tym zakresie obserwujemy brak jednomyślności pomiędzy głównymi partnerami globalnego rynku. To wszystko powoduje różnorodność stanowisk oraz pilną potrzebę pracy Państw Członkowskich na rzecz wypracowania wspólnych celów i uzgodnień.

Przewodnicząca podkreśliła również znaczenie rodzinnych gospodarstw rodzinnych, „dlatego też w strategiach państw, w tym też tych wchodzących w struktury Unii Europejskiej powinniśmy popierać rozwój gospodarstw rodzinnych, które gwarantują prace dla rolników i ich rodzin; pozwalają zachować tradycyjne wyroby spożywcze; gwarantują zamieszkanie i rozwój obszarów wiejskich; tworzenia krajobrazu; dbałości o środowisko; wypoczynek na wsi poprzez rozwój agroturystyki; dają również możliwości dywersyfikacji dochodów poprzez zrównoważony rozwój gospodarczy; gwarantują  wysokiej jakości produkcję ekologiczną na nie zdegradowanych gruntach; produkcje wysokiej jakości produktów regionalnych; oznakowania geograficzne jak np. góralskie oscypki czy inne produkty regionalne i lokalne. (…) Jako związkowcy Rolniczej Solidarności żywo włączamy się w te procesy i z całą determinacją pokazujemy kluczowe rozwiązania na rzecz wsparcia gospodarstw rodzinnych w naszym kraju oraz w zapewnieniu im konkurencyjności. Na pewno w gremiach decydujących należy zabiegać o lepsze zrozumienie potrzeb dla gospodarstw rodzinnych tych tradycyjnych jak i ekologicznych. Należy też zadbać o odpowiednie wsparcia finansowe i techniczne. Zanosić należy również potrzebę wprowadzenia wielu uproszczeń, których nie udało się  wprowadzić dotychczas. Obecna wspólna polityka jest zbyt skomplikowana, a jej wdrażanie jest poważnym obciążeniem dla rolników i administracji. Zatem potrzebna są takie zmiany, które poprawią efektywność tej wspólnej polityki”.

Natomiast prezesa Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Roberto Moncalvo mówił o Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r. z perspektywy włoskiej. Podkreślił, że  nasze kraje mają wiele wspólnego jeśli chodzi o kwestię rolnictwa: „Jest bardzo wiele wspólnych punktów między Włochami a Polską. Rolnictwo w obu krajach odgrywa znacząca rolę, daje pracę oraz produkty żywnościowe. Szczególnie istotne są gospodarstwa rodzinne, które są podstawą utrzymania się wielu rolników”. Podkreślił również, że „dziś w Europie wydajemy bardzo niewiele na rolnictwo. Bardzo ważne jest, aby takie kraje jak Włochy czy Polska, w których rolnictwo odgrywa istotną rolę, zjednoczyły siły w walce o nowy budżet. Powinniśmy zjednoczyć nasze siły i domagać się mocnego budżetu dla Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”.

Podczas posiedzenia o uwarunkowaniach przyszłej polityki rolnej mówił prof. Andrzeja Kowalskiego – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Następnie Prezes Krajowej Spółki Cukrowej Paweł Piotrowski przedstawił informację na temat „Przyszłość rynków rolnych w Unii Europejskiej”.

20 marca br. odbył się także wyjazd studyjny do gospodarstwa sadowniczego pod Warszawą – FRUIT-SAD, który jest grupą producentów owoców i warzyw z długimi tradycjami. Firma powstała w 2006 roku, obecnie skupia 63 udziałowców – sadowników z rejonu grójeckiego (największego sadu Europy).

21 marca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele związku Coldiretti wraz z członkami NSZZ RI „Solidarność” spotkali się z Sekretarzem Stanu Rafałem Romanowski, podczas którego doszło do wymiany poglądów na temat wspólnej polityki rolnej po roku 2020 oraz wymiany doświadczeń w zakresie realizacji krajowych i wspólnotowych mechanizmów wsparcia w obecnej perspektywie WPR 2014-2020.

Na zakończenie wizyty przedstawiciele Coldiretti zwiedzili Stare Miasto w Warszawie.

Szersza relacja z wydarzenia w miesięczniku Nasza Ziemia.

Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti Wizyta włoskiej delegacji z Confederazione Nazionale Coldiretti

Poprzedni artykułPortal ogłoszeń ARiMR
Następny artykułInformacje z posiedzenia grupy roboczej „Środowisko” Copa Cogeca
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj