Strona główna Aktualności Uwagi NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu...

Uwagi NSZZ RI ,,Solidarność’’ w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

602
0

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2012 dotyczącego opinii do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, 11 grudnia br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przekazane uwagi Związku NSZZ RI „Solidarność” do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

 

NSZZ RI „Solidarność” ocenia negatywnie projekt przedmiotowego rozporządzenia, które nie zabezpiecza w sposób wystarczający przed stosowaniem materiału siewnego kukurydzy MON810.  Ponadto przedmiotowe przepisy nie regulują istotnej kwestii obrotu kukurydzą GMO także tą spoza katalogu objętego załącznikiem do projektu niniejszego rozporządzenia (m.in. kwestia obrotu kukurydzą MIR160).

NSZZ RI „Solidarność” od początku sprzeciwia się stanowczo próbom wprowadzenia możliwości obrotu  i wysiewu nasion roślin genetycznie zmodyfikowanych. Uważamy, że kwestia ta powinna zostać uregulowana na poziomie ustawowym m.in. w ustawie o nasiennictwie poprzez wprowadzenie zakazu wpisu do krajowego rejestru odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Związek uważa także, ze przedstawiona w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia argumentacja, jest niewystarczająca oraz nieprzekonywująca, co może skutkować niebezpieczeństwem odrzucenia przedmiotowych przepisów przez Komisję Europejską.

Także konstrukcja niniejszego rozporządzenia, którego część stanowi załącznik zawierający listę odmian kukurydzy MON810 objętych zakazem niesie niebezpieczeństwo, że w wypadku wpisania do rejestru nowej odmiany i braku nowelizacji rozporządzenia aktualizującego przedmiotowy załącznik w odpowiednim czasie, odmiana ta nie będzie objęta zakazem a tym samym dopuszczona do obrotu i wysiewu.

Reasumując NSZZ RI „Solidarność” ocenia negatywnie projekt niniejszego rozporządzenia, które nie gwarantuje w sposób odpowiedni wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy GMO MON810 oraz obrotu innymi odmianami  i niesie niebezpieczeństwo odrzucenia prze Komisję Europejską ze względu na niewystarczające uzasadnienie merytoryczne.

Poprzedni artykułUchwała Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ,,Solidarność'' popierajaca protest rolników w Szczecinie
Następny artykułUchwała Podkarpackiej, Mazowieckiej oraz Lubelskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ,,Solidarność'' popierajaca protest rolników w Szczecinie
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj