Strona główna Aktualności Umowa Programowa NSZZ RI „Solidarność” z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Umowa Programowa NSZZ RI „Solidarność” z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

2127
0

22 czerwca br. w Wierzchosławicach podpisana została umowa programowa (pdf) zawarta pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”, reprezentowanym przez Przewodniczącą Związku, Panią Teresę Hałas.

Zważywszy na wspólne nam przekonanie, że Rzeczpospolita Polska jako dobro wspólne wszystkich obywateli powinna tworzyć, szczególnie w trudnych czasach, mocne fundamenty współdziałania na rzecz pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny, w trosce o jej byt i przyszłość, a także

– doceniając zasługi NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na rzecz wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej, która stwarza swoim obywatelom optymalne warunki dla realizowania osobistych aspiracji oraz dobrego życia;  

– realizując wyrażoną w art. 23 Konstytucji RP zasadę, że podstawą ustroju rolnego Rzeczypospolitej jest gospodarstwo rodzinne;

– doceniając niezmienne – widoczne szczególnie w czasie pandemii – znaczenie rolnictwa, jako tej gałęzi gospodarki narodowej, która zapewnia Polakom bezpieczeństwo żywnościowe;

– uznając za fundament wzajemnych relacji zasadę dialogu społecznego:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, kontynuując swoje dotychczasowe zaangażowanie na rzecz polskiej wsi i polskich rolników, zdając sobie sprawę, że mieszkańcy obszarów wiejskich mają prawo oczekiwać, że w ramach społecznej solidarności polityka państwa będzie wspierać rozwój wsi oraz rolnictwa, deklaruje dalsze działania na rzecz zwiększenia ochrony producentów żywności a ponadto zobowiązuje się do złożenia w Parlamencie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przy uwzględnieniu następujących założeń:
  • gwarancji dla praw emerytalnych rolników;
  • poszanowania prawa własności ziemi w oparciu o art. 64 Konstytucji RP ;
  • poszanowania celów i instrumentów państwa, które w ramach dbałości o bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa realizuje politykę rolną, także w relacjach z UE i w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej.
  1. Przewodnicząca Teresa Hałas oświadcza, że Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” udziela poparcia kandydatowi w wyborach na Prezydenta RP Andrzejowi Dudzie i deklaruje, że zwróci się o poparcie tej kandydatury do członków i sympatyków NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz wszystkich obywateli posiadających prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej a podzielających wspólne dla nas wartości NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Niniejsze porozumienie jest także, z woli jego stron, zaproszeniem do współpracy dla związków zawodowych, organizacji i innych środowisk, na rzecz deklarowanych w niniejszym dokumencie celów i wartości.

UMOWA PROGRAMOWA PDF

Poprzedni artykułSpotkanie Prezydium NSZZ RI „Solidarność” z Komisarzem Januszem Wojciechowskim
Następny artykuł
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj