Strona główna Informacje z regionu Informacjez regionu Trudna sytuacja w przemyśle ziemniaczanym

Trudna sytuacja w przemyśle ziemniaczanym

876
0

Trudna sytuacja w przemyśle ziemniaczanym

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Producentów Ziemniaka Skrobiowego przy PPZ „Nowamyl” S.A. 
PPZ „Nowamyl” S.A. od wielu lat wskazują na stale pogarszającą się sytuację sektora skrobiowego w Polsce, a w szczególności  w województwie Zachodniopomorskim. Katastrofalna susza w 2006 roku spowodowała spadek plonów średnio o 40%, a niepokojące deszcze w roku następnym zaowocowały wymoknięciem plantacji kolejnymi stratami w plonie o około 20 %. Ponadto w ostatnich latach nasi plantatorzy ziemniaków ponieśli ogromne nakłady pieniężne na produkcję oraz przechowalnictwo ziemniaków. Nakłady zostały poniesione w przeważającej części ze środków kredytowych zaciągniętych w ramach Branżowego Programu Przetwórstwa Ziemniaka na Skrobię w Polsce. 


Straty ponoszone przez plantatorów stawiają pod znakiem zapytania możliwości spłaty zaciągniętych kredytów a w konsekwencji upadek kolejnych wyspecjalizowanych w produkcji rolnej gospodarstw, co z kolei zwiększy, ogromne w regionie, bezrobocie i niezadowolenie społeczne. 
W wyniku restrukturyzacji przeprowadzonej w ostatnich latach PPZ „Nowamyl” S.A. stało się firmą jednozakładową kontraktującą zaledwie około 60 000 ton ziemniaków. Ciągłe ograniczanie kontraktacji bardzo dotkliwie odbiło się na sytuacji ekonomicznej tak plantatorów jak i zakładu. Struktura agrarna gospodarstw, jak również typowe ziemie tzw. żytnio-ziemniaczne występujące na naszym terenie ograniczają rozwój oraz dywersyfikację produkcji tutejszych płodów rolnych do wymienionych wyżej. PPZ „Nowamyl” S.A. jest jedynym przedsiębiorstwem w całym województwie zachodniopomorskim zajmującym się przetwórstwem ziemniaka przemysłowego. 
Specyficzne położenie firmy oraz brak innych odbiorców ziemniaków spowodowało powstało wieloletnich powiązań ekonomiczno-finansowych pomiędzy plantatorem a firmą. Powstanie tych współzależności doprowadziło do częstych sytuacji, w których plantatorzy wyrzekając się zysku lub nawet ponosząc stratę prowadzili w dalszym ciągu produkcje ziemniaków na potrzeby PPZ „Nowamyl” S.A. w okresie finansowej zapaści tej firmy. Produkcja ta prowadzona była z myślą o utrzymania przynajmniej jednego zakładu ziemniaczanego w województwie. Dramatyczny w ostatnim czasie spadek cen skrobi ziemniaczanej z około 2 500 zł/tona. Na 1400 zł/tona i niżej oraz ogromne zapasy w magazynach zmuszają PPZ „Nowamyl” S.A. do sprzedaży skrobi po niżej kosztów wytworzenia. W dłuższym terminie taki stan rzeczy doprowadzi do zawahania płynnością finansową przedsiębiorstwa, zaprzestaniem kontraktacji i w konsekwencji likwidacją firmy.

Poprzedni artykułPosiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 15 lutego 2011 roku
Następny artykułSpotkanie opłatkowe
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj