Strona główna test BERAS Implementation Szkolenie Modelowe gospodarstwo BIC jako przykład gospodarstwa zrównoważonego w systemie ERA” w...

Szkolenie Modelowe gospodarstwo BIC jako przykład gospodarstwa zrównoważonego w systemie ERA” w ramach projektu BERAS Implementation w Lublinie w dn. 25.11.2012 roku

731
0

Zasady zrównoważonego gospodarowanie w systemie ERA, funkcjonowanie modelowego gospodarstwa BIC oraz podstawy rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem systemu dopłat bezpośrednich oraz innych systemów wsparcia dla gospodarstw ekologicznych a także „Dieta dla Czystego Bałtyku” – to najważniejsze z zagadnień poruszanych podczas kolejnego  szkolenia w ramach projektu BERAS Implementation, które odbyło się  w dniu 25 listopada 2012 roku, w siedzibie NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w Lublinie.


Tym razem z zaproszenia na spotkanie informacyjno-szkoleniowe skorzystało kilkudziesięciu rolników z kilku powiatów województwa lubelskiego.

Wstępnego przedstawienie projektu BERAS, zasad systemu zrównoważonego ERA i funkcjonującego w jego ramach gospodarstwa modelowego BIC oraz problematyki związanej z koniecznością ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego, dokonał Grzegorz Cymiński – odpowiedzialny z ramienia NSZZ RI „Solidarność” za organizację szkoleń w ramach projektu BERAS Implementation. Wystąpienie zostało podparte odpowiednią prezentacją multimedialną. Znalazły się w nim podstawowe informacje na temat głównych założeń projektu .m.in. szczegółowego omówienia zasad „Diety dla Czystego Bałtyku”, zamkniętego obiegu składników w gospodarstwie  oraz ogólnej prezentacji modelowego gospodarstwa BIC Tomasza Obszańskiego, które zostało zgłoszone do projektu przez NSZZ RI „Solidarność”.

Następnie Wiesław Gryglicki – doradca rolnośrodowiskowy z LODR w Końskowoli, pracujący na co dzień w Zespole Doradztwa Rolniczego we Włodawie, przedstawił zagadnienia związane z podstawami rolnictwa ekologicznego, uwzględniając ich konkretne przełożenie na projekt BERAS Implementation.

Podstawowym warunkiem funkcjonowania ekologicznego systemu produkcji jest przywracanie i stałe podwyższanie naturalnej żyzności gleby bez agrochemii. Wiąże się to z całym szeregiem działań opartych o naturalne procesy aktywizujące biosferę. Kolejne zagadnienia to pielęgnacja oraz tworzenie wokół gospodarstwa przyjaznego i estetycznego krajobrazu, sprzyjającego ekologicznym metodom produkcji. polega ono na ochronie i zakładaniu zadrzewień, żywopłotów, oczek wodnych itd. A więc podstawowe cele rolnictwa ekologicznego to zachowanie wysokiego poziomu próchnicy, która warunkuje żyzność gleby, utrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji rolniczej a także dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie poprzez zrównoważenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą. By cele te mogły być zrealizowane potrzebne jest przestrzeganie określonych zasad do których należą, w kontekście zawężenia do projektu BERAS: nawożenie nawozami organicznymi lub naturalnymi, wytworzonymi we własnym gospodarstwie lub, w przypadku nie posiadania zwierząt, pozyskanymi z innych gospodarstw, stosowanie ekologicznego materiału siewnego, właściwy płodozmian, uwzględniający wsiewki i poplony, pozwalające na jak najdłuższe przykrycie gleby roślinnością, odchwaszczanie mechaniczne, bez chemicznych środków ochrony roślin, zachowywanie dobrostanu i właściwego utrzymywania zwierząt gospodarskich z odpowiednią obsadą oraz żywieniem opartym na paszach wytworzonych we własnym gospodarstwie lub w innych gospodarstwach wytwarzających pasze metodami ekologicznymi.

Następnym punktem programu była dyskusja, w której znalazły się szczegółowe pytania z zakresu powyższej tematyki m.in. dotyczące konkretnych metod i systemów produkcji a także zaplecza technicznego modelowego gospodarstwa BIC. Padały też pytania dotyczące płatności w ramach systemu dopłat bezpośrednich dla powyższego typu gospodarstw  a także o inne możliwości wsparcia produkcji ekologicznej w ramach II filara (PROW) oraz z innych źródeł wsparcia.

Podsumowując szkolenie, Grzegorz Cymiński  zachęcał zebranych do poszerzania wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz projektu BERAS i jego zasad, zapraszając jednocześnie do odwiedzenia modelowego gospodarstwa BIC w Tarnogrodzie, gdzie uzyskać można także wszelką pomoc merytoryczną i instruktażową w temacie przekształcania gospodarstw na ekologiczne metody produkcji i funkcjonowanie systemie rolnictwa zrównoważonego ERA. Wszystkim uczestnikom rozdane zostały ulotki oraz materiały promujące projekt BERAS Implementation.

Poprzedni artykułUchwała Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI ,,Solidarność'' popierajaca protest rolników w Szczecinie
Następny artykułMarsz Wolności, SOLIDARNOŚCI, Niepodległości
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj