Strona główna test BERAS Implementation Szkolenie „Modelowe gospodarstwo BERAS” w Warszawie

Szkolenie „Modelowe gospodarstwo BERAS” w Warszawie

702
0

Założenia projektu BERAS Implementation, zasady zrównoważonego rolnictwa w systemie ERA oraz promocja „Diety dla Czystego Bałtyku” a także szanse i zagrożenia dla rolnictwa ekologicznego w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku – to główne punkty spotkania szkoleniowo-informacyjnego w ramach projektu BERAS Implementation, które odbyło się w dniu 22 listopada 2012 roku w Warszawie. Miejscem szkolenia była Sala Konferencyjnej  Hotelu Łazienkowskiego w Warszawie przy ulicy 29 listopada.


 

Zgromadzone audytorium z uwagą  wysłuchało prezentacji Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Jerzego Chróścikowskiego, dotyczące prezentacji założeń projektu BERAS Implementation, zasad funkcjonowania modelowego gospodarstwa BIC w systemie zrównoważonego rolnictwa ERA, a także przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku z uwzględnieniem tematyki rolnictwa ekologicznego oraz jego szans i zagrożeń w nowym okresie programowania lat 2014-2020. Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, jako Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Senackiej Komisji ds. Unii Europejskiej, a także jako członek Prezydium Komitetu Copa oraz grupy roboczej „Środowisko” jak również grupy ad hoc ds. przyszłości WPR, był osobą kompetentną do zreferowania tych zagadnień.

Przewodniczący zaprezentował ogólne informacje na temat programu BERAS Implementation, opartego w głównej mierze na następujących zasadach:

1) gospodarstwo o zamkniętym obiegu substancji odżywczych-„ERA” – jest to gospodarstwo prowadzące zarówno produkcją rośliną jak i chów zwierząt, dążące do samowystarczalności  paszowo-nawozowej.

2) Społeczeństwo o zrównoważonej podstawie żywieniowej –  z rolnictwem typu ERA jako podstawą tworzenia społeczeństwa opartego o zamknięty obieg pierwiastków oraz zasoby odnawialne.

3) Dieta dla Czystego Bałtyku- dobra, pożywna, ekologiczna, wytworzona lokalnie żywność sezonowa ze zwiększonym udziałem warzyw (80% diety) oraz racjonalnie zbilansowana dieta w taki sposób, by niwelować pozostawianie resztek żywności.

4) Poradniki i materiały edukacyjne: tworzenie programów edukacyjnych, wytycznych, folderów informacyjno-promocyjnych dla rolników, doradców, szkół i wyższych.

W drugim punkcie programu szkolenia, Jerzy Chróścikowski  skupił się głownie na zasadach funkcjonowania modelowego gospodarstwa BIC w systemie ERA, którego założenia szczegółowo przedstawił. System ERA to zrównoważone gospodarstwo rolne posiadające produkcję zwierzęcą i roślinną z zamkniętym obiegiem substancji odżywczych – azotu i fosforu. ERA opiera się na trzech prostych zasadach:

1 – liczba zwierząt w gospodarstwie jest wyważona tak, aby produkowana w gospodarstwie pasza wystarczała do ich wykarmienia,

2 – stosuje się wyważony płodozmian z naprzemiennym długim ugorowaniem,

3 – zróżnicowanie (dywersyfikacja) źródeł dochodów – głównym profilem działalności jest działalność rolnicza, wspomagana niejako przez np. działalność edukacyjną, agroturystykę czy np. własną produkcję i przetwórstwo.

Przewodniczący przedstawił także informacje o innych partnerach projektu. Z uwagi, iż w szkoleniu udział wzięli rolnicy z praktycznie wszystkich województw,            poinformował także o innych polskich partnerach projektu oraz o ich gospodarstwach demonstracyjno-szkoleniowych BIC oraz o zarysie podejmowanych przez nich działań oraz zachęcił do odwiedzania gospodarstw BIC na terenie całego kraju.

Kolejny punkt szkolenia to  tematyka przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w kontekście zagadnień z zakresu rolnictwa ekologicznego. Uczestnicy szkolenia byli żywotnie zainteresowani tą kwestią, w szczególności jeśli chodzi o środki na rolnictwo ekologiczne w przyszłej perspektywie finansowej. Padało dużo pytań dotyczących kwestii „zazielenienia” dopłat bezpośrednich oraz kwestii konstrukcji PROW na nowy okres programowania, w tym w szczególności kwestii kontynuacji działań w ramach programów rolnośrodowiskowych. Przewodniczący poinformował o obecnym stanie negocjacji nad kształtem WPR a także o kwestiach budżetu UE w nowym okresie programowania lat 2014-2020 w tym o środkach przeznaczonych n rolnictwo i obszary wiejskie.

Wszystkim uczestnikom spotkania rozdano materiały informacyjno-promocyjne projektu. Poinformowani zostali także o stronie internetowej NSZZ RI „Solidarność”, na której dokumentowane są wszelkie działania w ramach projektu BERAS Implementation.


Poprzedni artykułNSZZ RI SOLIDARNOŚĆ na spotkaniu z Biskupem Kaliskim Edwardem Janiakiem
Następny artykułKomunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność” w dniu 4 grudnia 2012 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj