Strona główna test BERAS Implementation Szkolenie „Główne rozwiązania proponowane w Projekcie BERAS Implementation służące poprawie stanu...

Szkolenie „Główne rozwiązania proponowane w Projekcie BERAS Implementation służące poprawie stanu środowiska wód Bałtyku ”’ w Warszawie

675
0

W dniu 25 stycznia 2013 roku w Warszawie odbyło się kolejne ze spotkań informacyjno-szkoleniowych, organizowanych w ramach realizacji projektu BERAS Implementation przez NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”.


 

W spotkaniu będącym kontynuacją ostatniego listopadowego szkolenia w Warszawie wzięli udział przedstawiciele rolników, organizacji rolniczych i działacze samorządowi zainteresowani tematyką związaną  z promocją i rozpowszechnianiem systemu ERA i projektu BERAS Implementation.

Podczas szkolenia przedstawione i uszczegółowione zostały główne założenia cele i sposoby realizacji tych założeń w ramach projektu. Omówiono szczegółowo już zrealizowane zadania a także omówiono harmonogramu dalszej realizacji projektu. Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały niektóre zjawiska związane z zanieczyszczeniem Bałtyku. Omówiono zjawisko eutrofizacji czyli wzbogacanie zbiorników wodnych w substancje odżywcze , głównie w związki azotu i fosforu.  Zjawisko to, które samo w sobie jest procesem naturalnym i rozłożonym na setki a nawet tysiące lat, może przybrać formę bardzo szybkiej i dynamicznej eutrofizacji, która ma podłoże antropogeniczne ( związane z działalnością człowieka poprzez jego aktywność gospodarczą). Spływ do rzek, a w konsekwencji do morza ścieków organicznych i nawozów mineralnych powoduje nadmierną koncentrację pierwiastków (głównie azotu i fosforu) i związków biogenicznych, co wpływa na zachwianie ekosystemu Morza Bałtyckiego. Substancje biogeniczne dostające się z różnych źródeł do Bałtyku są związane przeważnie z działalnością człowieka. Z zakładów przemysłowych usuwane są powstające w procesie technologicznym produkty uboczne, z miast odprowadzane są mniej lub bardziej oczyszczone ścieki. Rolnictwo dostarcza substancji odżywczych poprzez stosowanie nawozów sztucznych, które niezużyte przez rośliny lądowe, wypłukiwane z gleby przez deszcze, stale zasilają dopływ rzeczny. Również hodowla zwierząt (tak wielkie pastwiska, jak i ogromne gospodarstwa hodowlane) stanowi duży ładunek substancji odżywczych, a emitowany z pastwisk i gnojowników amoniak przenoszony jest z wiatrem w odległe rejony. Ingerencja człowieka na obszarach leśnych (nawożenie i wycinanie dużych zadrzewionych terenów) także powoduje zachwianie bilansu substancji biogenicznych, których nadmiar ostatecznie przechodzi do Bałtyku. Związki azotu wytwarzane są w czasie spalania paliw (węgiel, ropa naftowa, gaz, drewno) w fabrykach, elektrowniach, ciepłowniach, a także w środkach transportu (samochody, statki, samoloty).

Dlatego też by ograniczyć i zahamować zjawisko eutrofizacji i nadmiernego przedstawiania się azotu i fosforu do wód Bałtyku, spowodowanego działalnością rolniczą, przystąpiono do realizacji projektu BERAS Implementation.

Znacznej redukcji oraz zahamowaniu zjawiska eutrofizacji antropogenicznej służyć mają najważniejsze założenia projektu, czyli promocja systemu ERA oraz „Diety dla czystego Bałtyku”.

System ERA to zrównoważone gospodarstwo rolne posiadające produkcję zwierzęcą i roślinną z zamkniętym obiegiem substancji odżywczych – azotu i fosforu. ERA opiera się na trzech prostych zasadach:

1. liczba zwierząt w gospodarstwie jest wyważona tak, aby produkowana w gospodarstwie pasza wystarczała do ich wykarmienia

2. stosuje się wyważony płodozmian z naprzemiennym długim ugorowaniem

3. zróżnicowanie (dywersyfikacja) źródeł dochodów – głównym profilem działalności jest działalność rolnicza, wspomagana niejako przez np. działalność edukacyjną, agroturystykę czy np. własną produkcję i przetwórstwo.

Natomiast „Dieta dla czystego Bałtyku” to sposób odżywiania promujący zdrowe zbilansowane, zgodne z porami roku żywienie oparte na zdrowych, tradycyjnych, regionalnych ekologicznych produktach najwyższej jakości, w sposób eliminujący pozostawianie resztek żywności.

Dzięki głównie tym założeniom, wspartym budową powiązań konsumenta z rolnikiem oraz promocją tego rodzaju żywności, możliwie jest ograniczenie zanieczyszczeń Bałtyku wynikających z działalności rolniczej a tym samym zahamowania zjawiska eutrofizacji antropogenicznej Morza Bałtyckiego.

Odbyła się także żywiołowa dyskusja na temat sposobów i możliwości wdrażania i funkcjonowania modelu gospodarowania promowanego przez projekt BERAS a także na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnotowych Ram Finansowych na lata 2014-2020 także w kontekście wsparcia dla gospodarstw ekologicznych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjne a także zaproszenie do odwiedzenia modelowego gospodarstwa BIC (Centrum Informacyjnego BERAS)  Tomasza Obszańskiego w Tarnogrodzie, które uczestniczy w programie BERAS Implementation jako centrum BIC zgłoszone przez NSZZ RI „Solidarność”.

Poprzedni artykułInformacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.03.2013 r.
Następny artykułRozważania Drogi Krzyżowej – Łosice – Parafia św. Trójcy – marzec 2013 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj