Strona główna Aktualności Sześć central bankowych może udzielać preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych

Sześć central bankowych może udzielać preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych

657
0

ARiMR otrzymała zgodę na uruchomienie dodatkowych pieniędzy na dopłaty do kredytów inwestycyjnych dla rolników. To oznacza, że banki współpracujące z ARiMR mogą wznowić udzielanie rolnikom nowych preferencyjnie oprocentowanych kredytów inwestycyjnych. Całkowita ich wartość może wynieść nawet 2 mld zł. W ten sposób łączna wysokość kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania może osiągnąć w 2013 r. wartość nawet 3 mld zł, ponieważ 1 miliard zł został przekazany rolnikom już wcześniej. Atrakcyjność tych kredytów wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze są one niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, a po drugie ARiMR pomaga w ich spłacie, pokrywając za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Obecnie rolnik spłaca z własnej kieszeni odsetki w wysokości 3%, resztę pokrywa za niego ARiMR.

Zainteresowanych taką pomocą zapraszamy do składania wniosków kredytowych w następujących bankach współpracujących z ARiMR:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

SGB Bank S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Bank Zachodni WBK S.A.

ING Bank Śląski S.A.

Pekao S.A.

W 2013 roku można starać się o następujące kredyty inwestycyjne:

· na zakup gruntów rolnych (nKZ),

· na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. przetwórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego (nBR),

· na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),

· na operacje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),

· na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (nIP),

· dla młodych rolników (nMR),

· dla grup producentów rolnych (nGP).

Szczegółowe warunki udzielania kredytów w ramach poszczególnych linii kredytowych zostały opisane w zakładce „Pomoc krajowa”.

ARiMR przypomina również, że rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą skorzystać ze specjalnych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach tzw. kredytów klęskowych. Oprocentowanie tych kredytów jest dużo niższe w porównaniu z kredytami komercyjnymi. Wynosi bowiem ono  1,5% (w przypadku rolników, którzy posiadali stosowne ubezpieczenie swoich gruntów czy zwierząt gospodarskich) lub 3% jeśli rolnicy takiego ubezpieczenia nie mieli. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokrywa za rolników ARiMR. Kredyty klęskowe  uruchamia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek wojewody z regionu, w którym wystąpiły klęski żywiołowe. Wniosek ten składany jest na podstawie protokołów strat sporządzonych przez wojewódzkie komisje.

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zależności od

·  nKL01 – kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę,

·  nKL02 – kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę.

Kredyty klęskowe z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielane są również przez sześć central bankowych, które zgłosiły się do współpracy z Agencją:

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna,

SGB – Bank Spółka Akcyjna,

Bank BGŻ S.A.,

Bank Zachodni WBK S.A.,

ING Bank Śląski S.A.

Bank Pekao S.A.

Więcej informacji na temat wymienionych kredytów można znaleźć w zakładce „Pomoc krajowa”.

Poprzedni artykułPosiedzenie Prezydium COPA COGECA 27-28.06.2013
Następny artykułProjekt poglądy Copa-Cogeca na temat projektu aktów delegowanych w sprawie nowych określeń jakościowych stosowanych fakultatywnie „Produkt górski” i „Produkt z mojego gospodarstwa”
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj