Strona główna Aktualności Stanowisko Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w sprawie poselskiego projektu...

Stanowisko Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

1016
0

Stanowisko Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w sprawie poselskiego projektu ustawy  o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

 W związku z wniesieniem w dniu 11 września 2020 roku do Marszałka Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw i skierowaniem jej do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 16 września br.,  NSZZ RI „Solidarność” domaga się natychmiastowego wstrzymania prac legislacyjnych  i natychmiastowego wycofania przez wnioskodawców ww. projektu ustawy, która jest realnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i polskich gospodarstw rodzinnych.

Wniesiony projekt ustawy w zaproponowanym kształcie a także jej uzasadnienie świadczy  o braku naszym zdaniem przeprowadzenia szczegółowej i kompleksowej analizy na temat wzajemnych oddziaływań i powiązań sektorowych w rolnictwie, a także obiektywnej analizy na temat konsekwencji i skutków projektowanych przepisów dla rolnictwa i jego poszczególnych branż. Projektowane przepisy w Naszym odczuciu nie znajdują uzasadnienia merytorycznego.

Wobec powyższego NSZZ RI „Solidarność” wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec:

  1. Zapisów projektowanej ustawy zwiększających uprawnienia organizacji pro zwierzęcych poprzez możliwość wejścia na teren gospodarstwa bez zgody rolnika i możliwość odbierania zwierząt.

– projektowany zapis stanowi rażące naruszenie konstytucyjnego prawa własności i nadaje   ww. organizacjom daleko idące uprawnienia. Organizacje powyższe wielokrotnie udowadniały, że ich celem jest likwidacja hodowli zwierzęcej w Polsce. Należy zauważyć ponadto, że w znacznej liczbie przypadków członkowie tych organizacji nie posiadają elementarnej wiedzy i doświadczenia   z zakresy chowu i hodowli zwierząt, co dodatkowo dyskwalifikuje ich z zasadności nadawanych ustawą uprawnień.

Dodatkowo należy zauważyć, że do spełniania  wymogów ochrony zwierząt w Polsce powołane są ustawową określone instytucje i służby jak Inspekcja Weterynaryjna, a konieczność utrzymywania zwierząt w dobrostanie warunkują przepisy krajowe i unijne, uzależniające od tego otrzymywanie określonych dopłat i zawierające z tytułu ich nieprzestrzegania określony katalog sankcji. Nie ma konieczności nadawania dodatkowych uprawnień organizacjom pro zwierzęcym, gdyż systemowe rozwiązania dotyczące kontroli oraz dobrostanu zwierząt w ww. zakresie są wystarczające.

  1. Projektowanych przepisów z zakresu ograniczenia uboju religijnego, które skutkować będzie drastycznym spadkiem cen dla rolników i groźbą upadku wielu gospodarstw  w związku drastycznym ograniczeniem eksportu. Ponadto należy zwrócić uwagę iż wprowadzenie ww. obostrzeń paradoksalnie zwiększy cierpienia zwierząt, które będą transportowane na znaczne odległości do krajów, gdzie ww. ubój jest legalny. Ponadto należy stwierdzić, że zakaz powyższy, z którego wyłączono krajowe grupy wyznaniowe jest niekonsekwentny i sprzeczny sam w sobie.
  2. Projektowanych zapisów likwidujących hodowlę zwierząt futerkowych, co skutkować będzie nie tylko bankructwem wielu gospodarstw i rodzin żyjących z hodowli zwierząt futerkowych ale także zachwianiami w sektorach powiązanych (branża mięsna, drób, branża rybna ) i znaczącym wzrostem znaczenia firm utylizacyjnych z kapitałem zagranicznym ( w niemal całości władających rynkiem w Polsce).

– Likwidacja przemysłu futrzarskiego to konieczność zagospodarowania odpadów poubojowych w ilości kilkuset tysięcy ton odpadów poubojowych rocznie  o znacznej wartości finansowej szacowanej od kilkuset milionów nawet do kilku miliardów złotych. Odpady poubojowe  dotychczas były zagospodarowywanie w procesie karmienia norek. Konieczność ponoszenia przez rolników i zakłady przetwórcze zwiększonych kosztów utylizacji spowoduje pogorszenie sytuacji ekonomicznej rolników i spadku cen płaconych przez zakłady przetwórcze w związku ze zwiększonymi kosztami utylizacji. Ponadto należy zwrócić uwagę, że proces technologiczny utylizacji zwiększy skutki klimatyczne, związane z koniecznością zwiększonego zapotrzebowania na energię w procesie utylizacji.

  1. Zapisów projektu ustawy dających precedens do likwidacji „ z dnia na dzień” określonych działów gospodarki rolnej, w tym przypadku branży futrzarskiej poprzez zakaz hodowli. Brak znajomości aspektów poszczególnych działów produkcji rolniczej i wzajemnych ich powiązań oraz oddziaływań prowadzić będzie nie tylko do upadku jednego sektora ale upadku i zachwiań koniunkturalnych na wielu rynkach rolnych. Państwo powinno zapewniać prawną stabilność dla prowadzonej działalności rolniczej, w której szybkie przebranżowienie się na inną działalność lub hodowlę, biorąc pod uwagę specyfikę działalności rolniczej, jest niemożliwe.

Podsumowując należy stwierdzić, że  ww. projekt ustawy jest bardzo niekorzystny dla rolników oraz dla  prowadzenia działalności rolniczej oraz dla innych działów gospodarki z nią powiązanych. W ww. projekcie w Naszej ocenie nie zawarto tożsamych regulacji dla ferm wielkoprzemysłowych oraz spółek prawa handlowego, które są w znacznej części z udziałem kapitału zagranicznego. Głębokie wątpliwości budzi także utworzenie Rady do spraw Zwierząt przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji (a nie przy ministrze rolnictwa), składających się wyłącznie z przedstawicieli organizacji pro zwierzęcych bez udziału rolników. Taka konstrukcja świadczy, że będzie to organ jednostronny i nieobiektywny.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” tak głębokie i fundamentalne zmiany wprowadzane w tak szybkim, niczym nieuzasadnionym trybie powinny być rzeczowo i merytorycznie przekonsultowane ze środowiskiem rolniczym na etapie konstrukcji zapisów projektowanej ustawy.

Przyjęcie ww. ustawy może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw rodzinnych i do zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego.

W związku z powyższym jak na wstępie, NSZZ RI „Solidarność” domaga się natychmiastowego wstrzymania prac legislacyjnych  i natychmiastowego wycofania ww. projektu ustawy, która jest realnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i polskich gospodarstw rodzinnych.

 

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”

/-/ Teresa Hałas

 

Powyższe Stanowisko otrzymali:

1. Prezydent RP Andrzej Duda
2. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
3. Marsząłek Sejmu Pani Ewa Witek
4. Prezes PiS Jarosław Kaczyński
5. Szef Klubu PiS Ryszard Terlecki
6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
7. Przedstawiciel Wnioskodawców Poseł Grzegorz Puda
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł na Sejm RP  Robert Telus

 

Poprzedni artykułPosiedzenie grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie”
Następny artykułRondo Solidarności Rolników Indywidualnych
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj