Strona główna Copa-Cogeca Stanowiska STANOWISKO KOMITETÓW COPA-COGECA w sprawie wniosku dotyczącego ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI...

STANOWISKO KOMITETÓW COPA-COGECA w sprawie wniosku dotyczącego ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI BYDŁA I DOBROWOLNEGO ETYKIETOWANIA WOŁOWINY

666
0

Komitety Copa-Cogeca uważają, że wspólne ramy prawne dla elektronicznej identyfikacji bydła są potrzebne, by umożliwić poprawę wydajności tym, którzy chcą ją stosować i mogą ponieść jej koszt. Wiadomo, że rynek nie zrekompensuje wysokich kosztów poniesionych przez rolników na wprowadzenie systemu elektronicznej identyfikacji bydła, chociaż płynące z niej korzyści będą podzielone na wszystkie ogniwa łańcucha żywnościowego.

Komitety Copa-Cogeca są też za wykreśleniem przepisów w sprawie dobrowolnego etykietowania wołowiny z rozporządzenia, pod warunkiem że legislacja horyzontalna wystarczy do zagwarantowania konsumentom prawidłowych informacji na etykietach oraz ścisłych metod kontroli stosowania dodatkowych wskaźników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here