Strona główna Aktualności SPRAWOZDANIE Z PREZYDIUM W BERLINIE 16-17 LUTEGO 2012 R.

SPRAWOZDANIE Z PREZYDIUM W BERLINIE 16-17 LUTEGO 2012 R.

646
0

SPRAWOZDANIE Z PREZYDIUM W BRUKSELI 16-17 LUTEGO 2012 R.

W dniach 16-17 lutego 2012 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydiów COPA – COGECA oraz NSZZ RI ,,Solidarność’’. NSZZ RI „Solidarność” reprezentowali Przewodniczący Związku Jerzy Chróścikowski oraz członek Prezydium Stefan Szańkowski.  Przedstawicielem komitetu COPA – COGECA był obecny Michał Kiciński. Tematem przewodnim omawianym na spotkaniu było przyjęcie przez Komitet COPA dokumentu „Wspólna Polityka Rolna po roku 2013: Wstępna reakcja europejskich rolników oraz spółdzielni na wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej”. Niniejsze pismo odnosi się do propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej odnośnie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, które zostały opublikowane poprzez Komisję w październiku ubiegłego roku.

Dokument ten miał szansę wprowadzenia w życie już podczas posiedzenia Prezydium w grudniu 2011 r., lecz spore różnice zdań, zwłaszcza między delegacjami reprezentującymi poszczególne państwa członkowskie spowodowała konieczność dalszej negocjacji w tym temacie. Punktem spornym był paragraf 9 dokumentu, który odnosił się do kwestii redystrybucji dopłat bezpośrednich dla rolników europejskich. Jednogłośnie jednak na ostatnim spotkaniu pismo zostało zatwierdzone poprzez wszystkie delegacje komitetów COPA-COGECA. Poprawione sformułowanie punktu 9 brzmi:

 

„Propozycja Komisji dotycząca nowego podziału płatności bezpośrednich zmierza we właściwym kierunku. Jednakże będzie wymagała dalszych negocjacji, jako że poziom płatności obszarowych będzie w niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza w państwach bałtyckich, nadal znacznie niższy od średniej UE. Należy zapewnić równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich rolników, biorąc pod uwagę fakt, że pracują oni w różnych warunkach”.

Niniejszy dokument w formie ogólnej skupiał się na elementach dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, mianowicie na instrumentach mających zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, produktywność, zrównoważony wzrost oraz kwestie zatrudnień w sektorze rolnym. Odnosząc się do konieczności reformy WPR po 2013 r.,  Przewodniczący komitetu COPA Gerd Sonnleitner stwierdził, że „jeżeli sektor rolnictwa w Unii Europejskiej ma sprostać oczekiwaniom społeczeństwa w nadchodzących latach, musi zmierzyć się z dwoma głównymi wyzwaniami. Po pierwsze, jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu wzrastającego zapotrzebowania światowego, kurczących się zasobów gruntów i wody oraz zmian klimatu. Po drugie, jak przyczynić się do tak bardzo potrzebnego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Odpowiedzią jest poprawa produkcyjności i wydajności europejskiego rolnictwa i to w sposób zrównoważony”.

Odnosząc się do proponowanych przez Komisję programów akcentujących problem ochrony środowiska, czyli tzw. „zazielenienie”, Przewodniczący Sonnleitner stwierdził ,że „Propozycja Komisji łącząca się z nakładaniem dalszych zobowiązań w zakresie środowiska wobec rolników, bez uwzględnienia skutków takich działań dla bezpieczeństwa żywnościowego osłabi zdolność rolników do sprostania obecnym wzywaniom. Stosowanie tych samych trzech instrumentów (zazielenienia) w 13 milionach gospodarstw na terenie całej Unii Europejskiej nie jest najlepszą drogą do osiągnięcia korzyści środowiskowych. Ponadto doprowadzi to do wzrostu kosztów ponoszonych przez gospodarstwa, spadku produkcji, a także negatywnie odbije się na dochodach rolników, które już i tak są za niskie. Dlatego komitety COPA-COGECA apelują, by WPR skupiała się na środkach zapewniających zielony wzrost w przyszłości – rozwiązania, które byłyby korzystne dla środowiska, a w tym samym czasie przyczyniałyby do utrzymania zdolności produkcyjnej, wydajności i zatrudnienia. Powinna istnieć europejska lista instrumentów, z której rolnicy mogliby wybierać na podstawie sytuacji własnych gospodarstw”.

Włączając się do dyskusji, Przewodniczący komitetu COGECA, Paolo Bruni odniósł się do braku instrumentów na rzecz stabilizacji rynków rolnych. Apelował, aby Komisja stworzyła mocniejsze, pewniejsze i bardziej efektowne siatki bezpieczeństwa. Miałoby to uformować poczucie pewności rolników wobec swojego zawodu. Przewodniczący domagał się również, od Komisji Europejskiej doprowadzenia do poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, co umożliwiłoby im uzyskanie wyższych dochodów z rynku. Według Bruniego, cel ten można osiągnąć dzięki silnym organizacjom producentów (OP), takim jak spółdzielnie. Podsumowując swoje wystąpienie Przewodniczący stwierdził, że „należy wykreować jasną definicję OP, ich celów oraz zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do wspólnotowego prawa konkurencji, tak aby mogły się zrzeszać, a dzięki temu zwiększać efektywność rynkową. Istnieje również potrzeba szczególnych instrumentów, by wyeliminować z łańcucha żywnościowego nieuczciwe praktyki handlowe prowadzące do nadużyć.”

Finałem posiedzenia był apel Przewodniczących w kierunku Rady Ministrów Unii Europejskiej, Parlamentu oraz Komisji Europejskiej, aby dokładnie przeanalizowały i skorzystały z propozycji zaakceptowanych poprzez Komitety COPA – COGECA. Formułowano myśl, że są one oparte na mocnej Wspólnej Polityce Rolnej popartej silnym budżetem oraz są kluczowe dla zapewnienia większej dynamiki, konkurencyjności i rentowności europejskiego sektora rolnictwa, która zatrudnia 40 milionów osób i przyczynia się do walki z kryzysem gospodarczym w Europie”.

Poprzedni artykułzgłoszono projekt uchwały dyskryminacja rolników
Następny artykułProblem polskich hodowców jaj
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj