Strona główna Aktualności Sprawozdanie z posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej w dniu 28 kwietnia 2013r w...

Sprawozdanie z posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej w dniu 28 kwietnia 2013r w Kielcach

676
0

28 kwietnia 2013r w biurze posła do PE Jacka Włosowicza odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”. Przewodniczący  przedstawił członkom rady uzasadnienie zmiany miejsca odbywania posiedzenia, które dotychczas było w innym miejscu. Rada przyjęła tą zmianę jako zasadną. Następnie przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności od ostatniego posiedzenia rady (20 stycznia 2013r). W tym okresie czasu ANR w Rzeszowie przedstawiła odpowiedź na uchwałę rady w której wykazała stan rzeczowy przetargów na zakup gruntów rolnych z zasobów ANR w województwie świętokrzyskim za 2012 r.

Uchwały Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej z dn. 28.04.2013.pdf

 

Przetargi te odbywały się według „starego” schematu i wynika z nich, że rzeczywiście w niewielkim stopniu, ziemię wykupywały osoby (teoretycznie posiadający gospodarstwa rolne) mieszkające poza miejscem swojego gospodarstwa. Przewodniczący przedstawił przygotowania i przebieg akcji protestacyjnej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 14 marca br. W Kielcach i w całym kraju. W Kielcach akcja protestacyjna w postaci pikiety (miała być manifestacja) została zorganizowana przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego,  zgodnie z ustawą o zgromadzeniach. W pikiecie wzięli udział przedstawiciele związku z powiatu kieleckiego, pińczowskiego, włoszczowskiego i miasta Kielce. Zastanawiający dla obecnych w posiedzeniu rady był fakt, braku obecności pozostałych powiatów pomimo wcześniejszego zawiadomienia (dwa tygodnie przed 14 marca). Część przewodniczących rad powiatowych (Starachowice i Jędrzejów) nie mogła być obecna o czym organizatorzy byli informowani, ale brak usprawiedliwienia dla nieobecnych z innych powiatów!

Związek był również reprezentowany podczas manifestacji organizowanej przez Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” w dniu 26 marca br.

Ze względu na brak  wszystkich członków wojewódzkiej komisji organizacyjno – zjazdowej, posiedzenie komisji nie mogło być przeprowadzone. Rada uchwałą zobowiązała aby komisja niezwłocznie rozpoczęła swe prace, tak aby ciągłość statutowa kadencji władz związku nie była przerwana. W związku ze śmiercią naszego wieloletniego członka związku, pełniącego funkcję pełnomocnika na powiat Busko – Zdrój kol. Kazimierza Wiśniosza aby ciągłość funkcjonowania związku w powiecie była zachowana, rada uchwałą udzieliła pełnomocnictwa dla kol. Marcin Wójcik dla kontynuowania prac rozpoczętych przez zmarłego. Ponadto Rada udzieliła pełnomocnictwa dla kol. Józef Młyńczyk dla ponownej organizacji struktur powiatowych związku w powiecie włoszczowskim.

Rada podczas dyskusji nad sytuacją związku w regionie podzieliła pogląd rozdzielający działalność polityczną członków związku od działalności związkowej. Cele statutowe partii politycznej mogą się znacznie różnić od celów statutowych związku zawodowego. Związek zawodowy nie może być traktowany jako część składowa partii politycznej bo wtedy przestaje być związkiem zawodowym. Działania związku mogą być zbieżne z działalnością polityczną partii ale działania partii nie mogą wyznaczać kierunku działań związku. Casus AWS-u i NSZZ „Solidarność” są tego jaskrawym przykładem.

Wobec wyczerpania programu zebrania i braku dalszej dyskusji, rada zakończyła obrady.

Kielce, dn. 29.04.2013r.

p.o Przewodniczący

Bogusław Moskal

Poprzedni artykułNowa kadencja Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin
Następny artykułInformacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj