Strona główna Grupy robocze Wieprzowina Sprawozdanie z posiedzenia 31 marca 2011 roku

Sprawozdanie z posiedzenia 31 marca 2011 roku

771
0

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ KOMITETÓW COPA-COGECA „WIEPRZOWINA”
Z DNIA 31 MARCA 2011

Uczestnicy : TAVARES, SORIN, BALABAN, WALCZAK, BLICHARSKI, BEDNAVSKA, KAY, MARTIN, DIARINMATTSSUN, CAHILL, MANNEN, RANTALA, FERNANDEZ, HIGUERA, BERNIS, KAM, FISCHER, SCHLEDERER, REISECKER, VEIDE, JAKOBI, BARAVYKAS, ROYEN, ENDRODI, VRACNIK, POLAINO JIMENEZ, VAN TUIL, FECHLER, VERHELST, SISINNI.

Sekretariat: DEJONCKHEERE, GOUVEIA, PETIT, ZITTI

1 i 2. Przyjęto porządek obrad i sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia.

3.1. Przewodniczący przedstawił krótki raport z posiedzenia grupy roboczej «Przewidywania», które odbyło się poprzedniego dnia.

3.2. i 3.3. Polityka odnosząca się do zbóż i ziaren. Sekretariat poinformował grupę roboczą o tym, że produkcja zboża była stabilna w kampanii 2010/2011 oraz o tym, że zapasy znacznie przekraczają poziom z roku 2007. To sugeruje, że napięcia na rynku zbóż nie wynikały z braku zapasów, a raczej z nadmiernych spekulacji. W tym kontekście, zaproponowaliśmy określenie wartości dolnego i górnego pułapu dla rynków finansowych oraz „ograniczenia pozycji” dla otwartych pozycji operatorów. Jeżeli chodzi o kukurydzę w 2010/2011 roku nastąpiło nieznaczne zwiększenie produkcji, ale globalna konsumpcja i tak przekraczała produkcję. Zapasy zmniejszają się od trzech lat. W Unii Europejskiej obserwuje się tendencję spadkową w sektorze zbóż, mimo że ceny utrzymują się na wysokim poziomie. U podstaw tego stanu rzeczy leży spadek konsumpcji, szczególnie pasz zwierzęcych.

Jeżeli chodzi o rzepak, spodziewany jest spadek światowej produkcji przy następnych zbiorach. Sekretariat wyjaśnił, jaki wpływ na marże ma przeznaczania części zbóż na produkcję biopaliw. Według badania Komisji, wpływ na ceny zbóż jest stosunkowo mały, tzn., mniejszy niż 2 %. Różne delegacje zakwestionowały wiarygodność tych danych liczbowych.

3.4. Łańcuch żywnościowy. Sekretariat przedstawił prezentację na temat funkcjonowania łańcucha żywnościowego [FC(11)2756] w sektorze wieprzowiny oraz prac przeprowadzonych na forum wysokiego szczebla na rzecz lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Zaprezentowano również niewyczerpującą listę praktyk handlowych oraz nieuczciwych warunków umownych i potencjalnych nadużyć [FC(10)6616] wraz z rekomendacjami skierowanymi do Komisji i państw członkowskich w temacie egzekwowania istniejącej legislacji wspólnotowej, aby zapobiegać i piętnować sytuacje i zachowania prowadzące do nadużyć oraz praktyki antykonkurencyjne w łańcuchu żywnościowym. Po zabraniu głosu przez delegację austriacką na temat funkcjonowania ich organizacji, ekspert z Hiszpanii poprosił austriackiego delegata o przygotowanie szczegółowej prezentacji na ten temat na kolejne spotkanie grupy roboczej.

3.5. Polityka promocji. Sekretariat podkreślił, że zgodnie ze stanowiskiem Komitetów Copa-Cogeca, należy wzmocnić narzędzia promocji i budżet, tak aby Wspólnota mogła współfinansować ogólną promocję wieprzowiny o pochodzeniu wspólnotowym, zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w krajach trzecich [PPA(09)8377].

3.6.Instrumenty zarządzania rynkiem w czasie kryzysu. Grupa robocza była zgodna co do tego, że trzeba ulepszyć aktualnie funkcjonujące instrumenty, aby pomóc rolnikom, którzy aktywnie działają w sektorze, zwiększyć konkurencyjność ich gospodarstw.[VP(11)2972].

Poprzedni artykułPrzymrozki majowe
Następny artykułPosiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 5 maja 2011 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj