Strona główna Aktualności Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem

61
0

W dniu 25 listopada 2015 roku członkowie Prezydium Rady Krajowej  NSZZ RI „Solidarność” po odbytym posiedzeniu spotkali się z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem.

Spotkanie dotyczyło bieżącej sytuacji w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych. NSZZ RI „Solidarność” przedstawił ministrowi najważniejsze propozycje rozwiązań systemowych w rolnictwie, podnoszonych podczas 129. dniowego protestu przez Kancelarią Premier Ewy Kopacz, których poprzedni rząd nie zrealizował.

Wśród nich wymienili m.in.: szybkie przygotowanie i przyjęcie rozwiązań prawnych uszczelniających proces obrotu ziemią rolną, wystąpienie do UE o przedłużenie moratorium na sprzedaż ziemi cudzoziemcom o 5 lat, przywrócenie pakietowego systemu ubezpieczeń upraw  rolnych i zwierząt gospodarskich, powołanie Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego, stabilizację rolniczych dochodów, poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, utworzenie Funduszu Gwarancyjnego dla rolników za sprzedane produkty rolne oraz zmian w Ustawie prawo łowieckie.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel poinformował o głównych działaniach i zadaniach, które będzie podejmował rząd w najbliższym czasie w tym  o działaniach w sektorach mięsa wieprzowego i mleka, prac nad nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o  przygotowywanym Pakcie dla Obszarów Wiejskich,  a także sprawach związanych ze zbliżającym się przeglądem Wspólnej Polityki Rolnej.

 

NSZZ RI „Solidarność” wyraził gotowość do dialogu i współpracy na rzecz spraw związanych  z poprawą sytuacji w polskim rolnictwie, zarówno na forum krajowym jak i międzynarodowym.

 

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczączy NSZZ RI „Solidarność” senator Jerzy Chróścikowski, zastępca Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Elżbieta Miziołek, Sekretarz Prezydium NSZZ RI „Solidarność” poseł Teresa Hałas, członek Prezydium poseł Jan Duda, członkowie Prezydium Józef Kokoszka i Stanisła Anders. Ponadto obecni byli: poseł Krzysztof Głuchowski – wiceprzewodniczący lubelskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”, Edward Kosmal – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Województwa Zachodniopomorskiego oraz Jan Białkowski – członek Rady Krajowej NSZZ RI ‚Solidarność”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here