Strona główna Aktualności Spotkanie w sprawie produkcji ekologicznej w Tarnogrodzie

Spotkanie w sprawie produkcji ekologicznej w Tarnogrodzie

76
0

W dniu 18 czerwca br. w Tarnogrodzie, z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Rolnictwa Ekologicznego przy Radzie Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Tomasza Obszańskiego odbyło się spotkanie rolników ekologicznych z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, GIJHARS oraz PIORiN w sprawie problemów związanych z tzw.  „znoszeniem cieczy roboczej” na pola rolników ekologicznych. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski. 

Podstawowym problemem jest fakt, iż w wyniku znoszenia cieczy roboczej w procesie opryskiwania upraw konwencjonalnych sąsiadujących z działką o ekologicznym profilu produkcji, i w wyniku ich wykrycia w produktach ekologicznych, rolnicy ekologiczni nie tylko tracą możliwość sprzedaży swoich produktów, ale także tracą certyfikat, co staję się obecnie problemem na dużą skalę i może spowodować upadek wielu ekologicznych gospodarstw rodzinnych.

Rolnicy przedstawili swoje problemy, a także rozwiązania w tym zakresie w innych państwach Unii Europejskiej wnioskując o możliwość zastosowania rozwiązań w tym zakresie także w ramach PROW 2014-2020, a także o wprowadzenie takich rozwiązań, by rolnicy nie byli w podwójny sposób karani. Zwrócono uwagę także na konieczność zmiany procedowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym.

W wyniku spotkania podjęto następujące wnioski:

– GIJHARS, we współpracy ze wszystkimi jednostkami certyfikującymi, dokona przeglądu dotychczasowych rozwiązań stosowanych przez ekologicznych producentów rolnych, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia upraw ekologicznych, sąsiadujących z uprawami nieekologicznymi, środkami niedozwolonymi w produkcji ekologicznej.

– Najskuteczniejsze rozwiązania, jakie można wdrożyć w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia upraw ekologicznych środkami niedozwolonymi w produkcji ekologicznej, pochodzącymi z sąsiednich upraw nieekologicznych, zostaną zarekomendowane jednostkom certyfikującym przez GIJHARS.

– GIJHARS podejmie też działanie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by zbadać możliwości zwiększenia ochrony interesów rolników ekologicznych, którzy ponoszą straty w wyniku zanieczyszczania pestycydami ich upraw ekologicznych, sąsiadujących z uprawami nieekologicznymi.

Jak podkreślali inspektorzy GIJHARS i PIORiN, niezależnie od tego, należy jednak pamiętać, że Polska administracja musi także dbać o interesy konsumentów produktów ekologicznych, dla których kwestia pozostałości środków ochrony roślin w produkcie jest niezmiernie istotna. Ważne jest także by pamiętać, że polskie produkty ekologiczne są sprzedawane do innych państw. W związku z tym muszą być podejmowane takie działania, w ramach systemu kontroli, które pozwolą na utrzymanie wysokiego poziomu zaufania zagranicznych odbiorców polskich produktów ekologicznych.

 


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here