Strona główna Nowości Nowości Senacka Komisja Rolnictwa o energii rozproszonej na terenach wiejskich

Senacka Komisja Rolnictwa o energii rozproszonej na terenach wiejskich

803
0

W dniu 26 listopada br. senatorowie Senackiej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zaproszeni goście wysłuchali informacji Ministra Gospodarki i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. możliwości rozwoju energii rozproszonej na terenach wiejskich. W posiedzeniu uczestniczył m.in. zastępca przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Zbigniew Obrocki.


 

Informację ministra gospodarki na temat możliwości rozwoju rozproszonej energii odnawialnej na obszarach wiejskich oraz stanu prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii przedstawił sekretarz stanu Jerzy Pietrewicz. Poinformował, że rozpoczęto prace legislacyjne nad zmianą przepisów prawa energetycznego. Skutkiem tych prac jest przygotowanie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, który został przekazany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Projekt zawiera szereg nowatorskich rozwiązań w zakresie mikroenergetyki i małej energetyki, w tym także energetyki prosumenckiej, które z punktu widzenia rządu są bardzo istotnym elementem pozwalającym w przyszłości wykorzystywać lokalnie dostępne zasoby OZE w celu wytwarzania m.in. energii elektrycznej czy biogazu rolniczego ze źródeł odnawialnych. Jerzy Pietrewicz poinformował ponadto, że Ministerstwo Gospodarki kontynuuje monitoring wdrażania dokumentu „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010–2020” opracowanego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Monitoring rozwoju sektora biogazowni pokazuje, iż według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. funkcjonowało 29 biogazowni rolniczych. Aktualnie (listopad 2013 r.) funkcjonuje 40 biogazowni rolniczych, które są wpisane do rejestru prezesa Agencji Rynku Rolnego. Według danych prezesa Agencji Rynku Rolnego w 2012 r. wyprodukowano ponad 141,80 GWh energii elektrycznej, z czego 109,23 GWh zostało wprowadzonych do sieci elektroenergtycznej, a pozostała ilość zużyta została w procesach technologicznych wytwarzania biogazu rolniczego, w tym na własne potrzeby przedsiębiorstw energetycznych.
Informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości rozwoju rozproszonej energii odnawialnej na obszarach wiejskich przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Kazimierz Żmuda. Poinformował, że z przeprowadzonej przez ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej analizy potencjału energetycznego wynika, że rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze może być liczącym się dostarczycielem surowców do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w różnej postaci. Mogą to być paliwa stałe o różnym stopniu przetworzenia, a także paliwa ciekłe (biodiesel, etanol) i gazowe (biogaz). O przestrzennym rozmieszczeniu potencjalnych zasobów decydują warunki naturalne przesądzające o możliwości uprawy poszczególnych gatunków roślin na konkretnych obszarach, a także bilans podaży i zapotrzebowania na cele żywnościowe i produkcji rolniczej. Z tego względu nie we wszystkich województwach występują liczące się nadwyżki biomasy, umożliwiające jej wykorzystanie do produkcji energii. Obecnie tylko niewielka część potencjalnych surowców pochodzących z obszarów wiejskich i możliwych do wykorzystania do produkcji energii jest w tym celu wykorzystywana. Podobnie jest z produkcją biogazu na bazie surowców pochodzących z rolnictwa. Istnieją zatem znaczne rezerwy, których wykorzystanie będzie zależało od stworzenia korzystnych warunków w obszarach polityki gospodarczej, infrastruktury, uregulowań legislacyjnych i podatkowych. Jest to podstawowy warunek rozwoju energetyki odnawialnej na bazie surowców pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Podczas dyskusji podnoszono, że rolnicy chcą obniżyć koszty produkcji i dlatego szukają tańszej energii zużywanej w rolnictwie. Wskazywano także, że inwestycje związane z budową biogazowni są mało stabilne, a budowa wiatraków w okolicach zabudowań stanowi poważny problem. Zrwacano uwagę, że niewiele energii odnawialnej jest w bezpośrednim użytku oraz, że nie ma działań prokujących spalanie biomasy.

 

 

źródło: www.senat.pl

Poprzedni artykułSejmowa Komisja Rolnictwa o strategicznych celach państwa w odniesieniu do hodowli zwierząt
Następny artykułCopa Cogeca w sprawie instrumentów dla gospodarstw rodzinnych
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj