Strona główna Aktualności Sejmowe Komisje Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi –...

Sejmowe Komisje Polityki Społecznej i Rodziny oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi – brak konieczności przekazywania ziemi w zamian za emeryturę rolniczą nie powinien być obłożony żadnymi dodatkowymi warunkami

891
0

W dniu 27 kwietnia 2022 roku na posiedzeniu połączonych Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polityki Społecznej i Rodziny, odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 2185). Po poprawce zgłoszonej przez Przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” Poseł Teresę Hałas, Komisje opowiedziały się za możliwością przejścia na emeryturę rolniczą i zachowaniem prawa do ziemi bez żadnych dodatkowych warunków takich jak konieczność dalszego opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

Projekt nowelizacji ustawy zawiera m.in. przepisy pozwalające na brak konieczności przekazywania ziemi rolniczej w zamian emeryturę rolniczą. Jest to postulat NSZZ RI „Solidarność” przedkładany przez Związek konsekwentnie kolejnym szefom Rządu, ministrom rolnictwa a także Prezydentowi, z którym Związek podpisał w tej sprawie Umowę Programową.

W rządowym projekcie ustawy warunkiem zatrzymania ziemi po przejściu na emeryturę jest konieczność dalszego odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne przez rolnika – emeryta, na co nie zgadza się NSZZ RI „Solidarność”. Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” nakładanie jakichkolwiek dodatkowych warunków na rolników chcących przejść na emeryturę bez przekazywania ziemi rolniczej stanowi naruszenie prawa własności, o którym mowa w art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” poseł Teresa Hałas złożyła w czasie ww. posiedzenia poprawkę w myśl której rolnik, który zatrzyma ziemię przy przejściu na emeryturę rolniczą nie będzie musiał dalej opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników. 

Poprawka ta zyskała poparcie Komisji oraz akceptację Rządu. 

Oczekujemy, że Rząd na dalszym etapie prac legislacyjnych podtrzyma ww. stanowisko. 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here