Strona główna Nowości Nowości Sejmowa Komisja Rolnictwa o ziemii

Sejmowa Komisja Rolnictwa o ziemii

627
0

W dniu 9 stycznia 2014 roku Sejmowa Komisja Rolnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925).
Projekt dotyczy zbywania wszystkich nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze przetargu ograniczonego; wyjątkiem od tej zasady będzie sprzedaż w trybie pierwszeństwa w nabyciu (m.in. były właściciel nieruchomości, dzierżawca) oraz na rzecz najemców lokali mieszkalnych. 
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Podkomisja ukonstytuuje się w późniejszym terminie.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Szalczyk, udzielając odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 157 regulaminu Sejmu, przedstawiła stan realizacji płatności bezpośrednich za 2013 r.: o płatności ubiegało się 1.356 tys. rolników, do dnia 8 stycznia br. ARiMR naliczyła płatności dla 80% ubiegających się. Do dnia 31 grudnia 2013 r. płatności otrzymało 32% składających wnioski na kwotę 2,366 mld zł.
Jeśli chodzi o 2014 r. – rozwiązania przejściowe umożliwiają stosowanie tych samych form pomocy z budżetu unijnego, jakie były stosowane w 2013 r., natomiast z budżetu krajowego również może zostać rolnikom przyznane wsparcie w sektorach i na warunkach jak w 2013 r. Maksymalna pomoc krajowa rolnikom w sektorach objętych wsparciem w 2014 r. jest ograniczona do 80% sektorowych kopert finansowych z 2013 r.
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kazimierz Plocke.

 

Zapis z posiedzenia komisji

Retransmisja posiedzenia – zobacz zapis video

 

źródło: www.sejm.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here