Strona główna Nowości Nowości Sejmowa Komisja Rolnictwa o prywatyzacji KSC S.A.

Sejmowa Komisja Rolnictwa o prywatyzacji KSC S.A.

686
0

24 lipca 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Skarbu Państwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz aktualnego stanu prac nad prywatyzacją KSC S.A.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Wojciech Kowalczyk.

Ministerstwo Skarbu Państwa kontynuuje prace mające na celu przeprowadzenie prywatyzacji KSC zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, czyli w trybie oferty publicznej, skierowanej do pracowników spółki i plantatorów buraków cukrowych, związanych umowami kontraktacyjnymi z Krajową Spółką Cukrową. Od października 2013 r. prowadzone są rozmowy w sprawie koncepcji prywatyzacji z reprezentantami uprawnionych do nabycia akcji. Odbyło się sześć spotkań, ostatnie w maju 2014 r.; następne spotkanie z plantatorami planowane jest w drugiej połowie sierpnia.

Głównym założeniem prywatyzacji KSC jest przekazanie władztwa spółki uprawnionym, gdyż ma to zagwarantować utrzymanie w długiej perspektywie czasowej plantatorsko-pracowniczego charakteru spółki. Podczas spotkań nie udało się osiągnąć porozumienia w ważnych dla MSP kwestiach. Nie ma zgody strony plantatorskiej na ilościowe ograniczenie nabycia akcji, przypadające na jednego uprawnionego. MSP oczekuje, że przy pierwszej wpłacie należności za akcje wkład własny uprawnionego musi wynieść 20% transakcji, a sfinansowanie pierwszej raty za akcje nie może odbywać się wyłącznie z pożyczek z KSC. Resort skarbu zdaje sobie sprawę z ograniczeń finansowych plantatorów i pracowników, dlatego poszukuje różnych możliwości udzielenia im pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania kupna akcji.

W dyskusji przedstawiciele organizacji plantatorów oraz pracowników KSC wyrażali swoją krytykę wobec propozycji ministerstwa. Zarzucano, że niektóre inwestycje spółki nie są do końca trafne, jak choćby przynosząca straty cukrownia w Mołdawii, zakup zakładu przetwórczego we Włocławku, planowane inwestycje w rozwój fabryki słodyczy.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Skarbu Państwa o aktualnym stanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Wojciech Kowalczyk.

15 kwietnia 2014 r. zespoły negocjacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa i Krajowej Spółki Cukrowej parafowały projekt umowy sprzedaży 90,4% udziałów spółki PPZ „Trzemeszno”. W najbliższym czasie Minister Skarbu Państwa planuje złożyć wniosek do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów Skarbu Państwa w spółce „Trzemeszno” – Krajowej Spółce Cukrowej. Od czerwca trwają negocjacje między „Trzemesznem” a KSC na temat pakietu socjalnego włączanej spółki.

W trakcie dyskusji przedstawiciele „Trzemeszna”, protestowali przed przejęciem ich spółki. Mówili, że spółka ma tradycje, rynki zbytu, i zyski, jest eksporterem i znaczącym przedsiębiorstwem w branży i nie chce być wchłonięta przez KSC. Pracownicy „Trzemeszna” oczekują m.in. gwarancji pięcioletniego zatrudnienia dla pracowników, podczas gdy KSC proponuje tylko półtora roku.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw oraz na rynku zbóż i rzepaku.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Szalczyk poinformowała, że szef resortu zwrócił się 8 lipca 2014 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zbadanie, czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup porzeczki czarnej i czerwonej nie naruszają zasad konkurencji. Planowane jest uruchomienie pomocy de minimis, którą mogą zastosować państwa członkowskie bez powiadamiania KE. Gospodarstwo może uzyskać maksymalnie równowartość 15 tys. euro w ciągu trzech lat. Ministerstwo rolnictwa przewiduje przeznaczenie kwoty 30 mln zł dopłaty dla producentów owoców miękkich. Jeżeli pomoc miałaby obejmować producentów porzeczek czarnych i wiśni, dopłata wyniosłaby ok. 400-420 zł/ha, a przy skierowaniu środków tylko do jednej z tych grup wzrosłaby do ok. 600 zł/ha. Resort rozpoczął również prace nad utworzeniem Funduszu stabilizacji dochodów rolniczych, z którego będą mogły być w przyszłości wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku drastycznych spadków cen.

W dyskusji posłowie m.in. podkreślali, iż metodą na niekorzystną sytuację na rynku jest łączenie się w grupy producentów, a także tworzenie własnych przetwórni czy magazynów.

Sytuacją na rynku owoców i warzyw oraz na rynku zbóż i rzepaku Komisja zajmie się ponownie w ostatnim tygodniu sierpnia br.

 

źródło: www.sejm.gov.pl

Poprzedni artykułProjekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
Następny artykułLipcowy numer miesięcznika rolniczego "Nasza Ziemia"
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj