Strona główna Nowości Nowości Sejmowa Komisja Rolnictwa nt. zaskarżenia tzw. dyrektywy tytoniowej

Sejmowa Komisja Rolnictwa nt. zaskarżenia tzw. dyrektywy tytoniowej

594
0

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29 maja wysłuchała informacji Ministrów: Gospodarki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych oraz Zdrowia na temat stanu prac związanych z przygotowaniem wniosku o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości UE Dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Przepisy Dyrektywy 2014/40 UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. wprowadzają zakaz sprzedaży papierosów smakowych \, w tym papierosów mentolowych, których Polska jest znaczącym producentem i które stanowią 20% całej naszej produkcji wyrobów tytoniowych. Spowoduje to pogorszenie sytuacji ekonomiczno-społecznej osób zatrudnionych w branży tytoniowej oraz w jej otoczeniu (handel, transport).
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Artur Nowak-Far poinformował, że w dniu 6 maja br. do MSZ wpłynął wniosek Ministra Gospodarki o podjęcie działań w celu uzyskania zgody Rady Ministrów na wniesienie skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu o stwierdzenie nieważności powyższej dyrektywy. Obecnie trwają prace analityczne nad propozycją skargi, w porozumieniu z właściwymi resortami.
Za 3 tygodnie projekt skargi powinien trafić pod obrady Komitetu ds. Europejskich, a tydzień później pod obrady Rady Ministrów. Ostateczny termin na wniesienie skargi, przypadający na dzień 23 lipca br., nie jest zagrożony.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – Grażyna Henclewska, oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk oświadczyli, że popierają propozycję zaskarżenia omawianej dyrektywy, a podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Aleksander Sopliński oświadczył, że jego resort nie sprzeciwia się pracom nad przygotowaniem skargi.
Komisja podjęła decyzję o przygotowaniu projektu dezyderatu wspierającego rząd w działaniach zaskarżających „dyrektywę tytoniową”.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie:
– ustanowienia systemu płatności dla rolników na lata 2015-2020, w tym dopłat do przetwórstwa pomidorów i owoców miękkich,
– stanu prac nad aktami delegowanymi do ww. rozporządzenia.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk, poinformował, iż Polska jako jeden z pierwszych krajów przekazała projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do konsultacji do Komisji Europejskiej.
Minister szczegółowo omówił zagadnienia płatności bezpośrednich i płatności do produkcji, których wprowadzenie po części jest obligatoryjne i wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, a po części ma charakter fakultatywny i pozostaje w gestii krajów członkowskich. Do 31 lipca br. Polska ma obowiązek wskazania UE sposobu uregulowania powyższych kwestii i podania szczegółowych danych. Następnym etapem będzie tworzenie aktów delegowanych.

 

źródło: www. ppr.pl

Poprzedni artykułSamorządy przejmą nieskomercjalizowane spółki SP
Następny artykułZmiana w zakresie udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania organizmów kwarantannowych
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj