Strona główna Nowości Nowości Rozporządzenie w sprawie ochrony roślin

Rozporządzenie w sprawie ochrony roślin

646
0

Rozporządzenie MRiRW w sprawie środków ochrony roślin

15 czerwca 2011 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 124, poz. 707). Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.).
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektyw Komisji dotyczących włączenia 47 substancji aktywnych do dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 230 z 19.08.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 332, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa terminy, zgodnie z którymi podmioty posiadające zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających wyszczególnione substancje aktywne są zobowiązane do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin. Na podstawie tej dokumentacji zostanie dokonany przegląd środków ochrony roślin, pod kątem spełnienia przez nie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej.

Weryfikacja zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin prowadzi do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia człowieka i zwierząt wynikających ze stosowania wspomnianych środków przy zachowaniu skuteczności ich działania.

Rozporządzenie wejdzie w życie 30 czerwca 2011 r.

Poprzedni artykułProtest Solidarności robotniczej
Następny artykułProtest Solidarności w Warszawie
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj