Strona główna Nowości Nowości Równe warunki w ramach WPR 2014-2020

Równe warunki w ramach WPR 2014-2020

669
0

25 października br. odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Tematem spotkania były rozmowy o równych warunkach w ramach WPR 2014-2020.

Polscy rolnicy oczekują zrównania warunków przyznawania płatności bezpośrednich. Brak wyrównania płatności może podważyć wspólnotowy charakter Wspólnej Polityki Rolnej i zgodność poprawnego kształtu płatności bezpośrednich z Traktatem o funkcjonowaniu UE. Wyrównanie warunków uzasadniają po pierwsze koszty produkcji, rosnące ceny paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, a po drugie wyższe plony. Do plonów referencyjnych zostały przyjęte wartości z lat 1995-1999. Tymczasem dziś plony znacznie wzrosły. Średnie płatności bezpośrednie mają już Czesi i Węgrzy. Ponadto warto zauważyć, że w całej Unii Europejskiej funkcjonują już pewne elementy polityki rolnej, wspólne dla wszystkich. Są to wymagania w zakresie ochrony środowiska.

Stanisław Kalemba zaznaczył, że dla strony polskiej kolejnym ważnym punktem w negocjacjach jest zachowanie obu filarów WPR. Powinny one być jednakowo ważne, a w ramach II filara oczekuje się utrzymania co najmniej takiego samego poziomu wsparcia, z jakim mamy do czynienia w obecnej perspektywie finansowej. Głównym warunkiem wypracowania kryteriów dobrych dla wszystkich państw członkowskich jest uchwalenie odpowiedniego ogólnego budżetu UE. Daje to szansę zapewnienia Polsce budżetu w ramach WPR na lata 2014-2020 na poziomie 34,5 mld euro.

Maksymalizację ogólnej alokacji środków z budżetu UE dla Polski umożliwi podpisanie Umowy Partnerskiej między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej umowie obszary wiejskie, które w Polsce zajmują ponad 93%, będą mogły skutecznie wykorzystywać środki z funduszu polityki spójności. To bardzo ważne, aby realizować inwestycje infrastrukturalne również tam, na przykład w postaci dróg lokalnych – mówił Stanisław Kalemba.

Pozostałe prace podjęte na forum Rządu i Parlamentu polskiego to m.in. uchwała Sejmu RP z 15 maja 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu RP i wezwanie Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz usprawnienia WPR oraz wprowadzenia równych i niedyskwalifikujących zasad podziału między państwa członkowskie UE środków na płatności bezpośrednie dla rolników. Po drugie stanowisko MRiRW z 3 października 2012 r., które zostało wysłane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. W dokumencie tym podkreśla się, że należy podtrzymać dążenie do jak największego wyrównania stawek płatności bezpośrednich, co najmniej do poziomu aktualnej średniej w UE, tj. do około 265 euro/ha. Polscy rolnicy zasługują na to, aby móc korzystać z unijnego wsparcia na równi z beneficjentami innych krajów członkowskich.

– Polska jest jednym z największych producentów żywności w Unii Europejskiej. Polska żywność jest doceniana nie tylko na rodzimym rynku, lecz także na rynkach europejskich i światowych. Świadczy o tym stale rosnące saldo w handlu produktami rolno-spożywczymi. Przewidujemy, że za ten rok będzie to wartość na poziomie około 3 mld euro. Żaden sektor polskiej gospodarki nie odnosi takich sukcesów jak branża rolno-spożywcza – podsumował minister.

 

źródło: MRiRW

Poprzedni artykułMRiRW dofinansowane ze środków Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji
Następny artykułPorozumienie w sprawie możliwości połowowych dla Morza Bałtyckiego
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj