Strona główna Aktualności Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Poseł Teresa Hałas zawieszona w prawach członka PiS...

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Poseł Teresa Hałas zawieszona w prawach członka PiS za głosowanie przeciwko „piątce dla zwierząt”

2506
0

Decyzją Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z dniem dzisiejszym Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Poseł Teresa Hałas została zawieszona w prawach członka PiS za głosowanie przeciwko tzw. „piątce dla zwierząt” – ustawie, która zdaniem NSZZ RI „Solidarność” jest zagrożeniem dla funkcjonowania polskich gospodarstw rodzinnych . Wraz z Przewodniczącą Związku zawieszony został m.in.: minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz kolejnych 12 posłów PiS, którzy głosowali przeciw ustawie, wstrzymali się od głosu lub nie głosowali.

„Decyzją Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, z dniem dzisiejszym, w prawach członka PiS zostali zawieszeni: Krzysztof Ardanowski, Czochara Katarzyna, Dolata Zbigniew, Glenc Teresa, Górska Agnieszka, Hałas Teresa, Kołakowski Lech, Kowalczyk Henryk, Małecki Jerzy, Szulowski Krzysztof, Uściński Piotr, Wesoły Marek, Wróblewski Bartłomiej, Zawiślak Sławomir” – napisał  na Twitterze Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Sprawdź jak głosował Twój poseł !!!Wyniki głosowania można sprawdzić pod poniższym linkiem:

http://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=17&NrGlosowania=130

Przypomnijmy, że w związku z wniesieniem w dniu 11 września 2020 roku do Marszałka Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw i skierowaniem jej do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 16 września br.,  Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” podczas swojego posiedzenia w dniu 14 września br., przyjęło stanowisko, domagając się natychmiastowego wstrzymania prac legislacyjnych  i natychmiastowego wycofania przez wnioskodawców ww. projektu ustawy, która jest realnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i polskich gospodarstw rodzinnych.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” wniesiony projekt ustawy w zaproponowanym kształcie a także jej uzasadnienie świadczy  o braku przeprowadzenia szczegółowej i kompleksowej analizy na temat wzajemnych oddziaływań i powiązań sektorowych w rolnictwie, a także obiektywnej analizy na temat konsekwencji i skutków projektowanych przepisów dla rolnictwa i jego poszczególnych branż. Zdaniem Związku projektowane przepisy nie znajdują uzasadnienia merytorycznego.

Wobec powyższego NSZZ RI „Solidarność” wyraziło swój kategoryczny sprzeciw wobec:

  1. Zapisów projektowanej ustawy zwiększających uprawnienia organizacji pro zwierzęcych poprzez możliwość wejścia na teren gospodarstwa bez zgody rolnika i możliwość odbierania zwierząt.

– projektowany zapis stanowi rażące naruszenie konstytucyjnego prawa własności i nadaje   ww. organizacjom daleko idące uprawnienia. Organizacje powyższe wielokrotnie udowadniały, że ich celem jest likwidacja hodowli zwierzęcej w Polsce. Należy zauważyć ponadto, że w znacznej liczbie przypadków członkowie tych organizacji nie posiadają elementarnej wiedzy i doświadczenia   z zakresy chowu i hodowli zwierząt, co dodatkowo dyskwalifikuje ich z zasadności nadawanych ustawą uprawnień.

Związek podkreślił też, iż należy zauważyć, że do spełniania  wymogów ochrony zwierząt w Polsce powołane są ustawową określone instytucje i służby jak Inspekcja Weterynaryjna, a konieczność utrzymywania zwierząt w dobrostanie warunkują przepisy krajowe i unijne, uzależniające od tego otrzymywanie określonych dopłat i zawierające z tytułu ich nieprzestrzegania określony katalog sankcji. Nie ma konieczności nadawania dodatkowych uprawnień organizacjom pro zwierzęcym, gdyż systemowe rozwiązania dotyczące kontroli oraz dobrostanu zwierząt w ww. zakresie są wystarczające.

  1. Projektowanych przepisów z zakresu ograniczenia uboju religijnego, które skutkować będzie drastycznym spadkiem cen dla rolników i groźbą upadku wielu gospodarstw  w związku drastycznym ograniczeniem eksportu. Ponadto należy zwrócić uwagę iż wprowadzenie ww. obostrzeń paradoksalnie zwiększy cierpienia zwierząt, które będą transportowane na znaczne odległości do krajów, gdzie ww. ubój jest legalny. Ponadto należy stwierdzić, że zakaz powyższy, z którego wyłączono krajowe grupy wyznaniowe jest niekonsekwentny i sprzeczny sam w sobie.
  2. Projektowanych zapisów likwidujących hodowlę zwierząt futerkowych, co skutkować będzie nie tylko bankructwem wielu gospodarstw i rodzin żyjących z hodowli zwierząt futerkowych ale także zachwianiami w sektorach powiązanych (branża mięsna, drób, branża rybna ) i znaczącym wzrostem znaczenia firm utylizacyjnych z kapitałem zagranicznym ( w niemal całości władających rynkiem w Polsce).

– Likwidacja przemysłu futrzarskiego to konieczność zagospodarowania odpadów poubojowych w ilości kilkuset tysięcy ton odpadów poubojowych rocznie  o znacznej wartości finansowej szacowanej od kilkuset milionów nawet do kilku miliardów złotych. Odpady poubojowe  dotychczas były zagospodarowywanie w procesie karmienia norek. Konieczność ponoszenia przez rolników i zakłady przetwórcze zwiększonych kosztów utylizacji spowoduje pogorszenie sytuacji ekonomicznej rolników i spadku cen płaconych przez zakłady przetwórcze w związku ze zwiększonymi kosztami utylizacji. Ponadto należy zwrócić uwagę, że proces technologiczny utylizacji zwiększy skutki klimatyczne, związane z koniecznością zwiększonego zapotrzebowania na energię w procesie utylizacji.

  1. Zapisów projektu ustawy dających precedens do likwidacji „ z dnia na dzień” określonych działów gospodarki rolnej, w tym przypadku branży futrzarskiej poprzez zakaz hodowli. Brak znajomości aspektów poszczególnych działów produkcji rolniczej i wzajemnych ich powiązań oraz oddziaływań prowadzić będzie nie tylko do upadku jednego sektora ale upadku i zachwiań koniunkturalnych na wielu rynkach rolnych. Państwo powinno zapewniać prawną stabilność dla prowadzonej działalności rolniczej, w której szybkie przebranżowienie się na inną działalność lub hodowlę, biorąc pod uwagę specyfikę działalności rolniczej, jest niemożliwe.

Podsumowując NSZZ RI „Solidarność” stwierdził, że  ww. projekt ustawy jest bardzo niekorzystny dla rolników oraz dla  prowadzenia działalności rolniczej oraz dla innych działów gospodarki z nią powiązanych. W ww. projekcie ocenie Związku nie zawarto tożsamych regulacji dla ferm wielkoprzemysłowych oraz spółek prawa handlowego, które są w znacznej części z udziałem kapitału zagranicznego. Głębokie wątpliwości budzi także utworzenie Rady do spraw Zwierząt przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji (a nie przy ministrze rolnictwa), składających się wyłącznie z przedstawicieli organizacji pro zwierzęcych bez udziału rolników. Taka konstrukcja świadczy, że będzie to organ jednostronny i nieobiektywny.

Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” tak głębokie i fundamentalne zmiany wprowadzane w tak szybkim, niczym nieuzasadnionym trybie powinny być rzeczowo i merytorycznie przekonsultowane ze środowiskiem rolniczym na etapie konstrukcji zapisów projektowanej ustawy.

Przyjęcie ww. ustawy, według Prezydium Związku, może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw rodzinnych i do zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego, dlatego też projekt ustawy jest realnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa i polskich gospodarstw rodzinnych.

Powyższe Stanowisko otrzymali:

1. Prezydent RP Andrzej Duda
2. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
3. Marsząłek Sejmu Pani Ewa Witek
4. Prezes PiS Jarosław Kaczyński
5. Szef Klubu PiS Ryszard Terlecki
6. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
7. Przedstawiciel Wnioskodawców Poseł Grzegorz Puda
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł na Sejm RP  Robert Telus

 

 

Poprzedni artykułRondo Solidarności Rolników Indywidualnych
Następny artykułNowym Prezydentem Copa została wybrana Christine Lambert
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj