Strona główna INNE Przemówienie Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas podczas Dożynek Jasnogórskich

Przemówienie Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas podczas Dożynek Jasnogórskich

1138
0

Przemówienie Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas podczas Dożynek Jasnogórskich.

 Przemówienie – zobacz materiał wideo

MATKO BOSKA CZĘSTOCHOWSKA
KRÓLOWO POLSKI – MARYJO ….!

W dniu Dziękczynienia za plony witam Cię i pozdrawiam Pani Nasza i Królowo w Twoim Cudownym Jasnogórskim Obrazie. Jako …..związkowcy z Rolniczej Solidarności ….składamy Ci o Pani hołd uwielbienia i wdzięczności za ogrom Bożych łask jakich za Twoim Matko Wstawiennictwem doznajemy od Boga w Trójcy Świętej  Jedynego. Dzisiaj świętujesz o  Pani 300 – lecie koronacji Cudownego Obrazu. Fakt ten potwierdza Twój Matko Wielki kult jako Królowej Polski. Z tych wzgórz broniłaś zawsze naszej wolności. Twój obraz Jasnogórska Pani … stał się na przestrzeni dziejów symbolem religijności Polaków i znakiem naszej Narodowej Tożsamości. Ty …. która wspierasz każdy stan i błogosławisz każdej pracy. I ….któraś wędrowała  … opłotkami  i polami  …wśród łanów zbóż rozumiejąc ich każdy szelest i szept. Ty …która wpatrujesz się w twarze Polskich utrudzonych Matek … pocieszasz  je, wspierasz i otaczasz swoją dobrocią ….wysłuchaj naszych próśb i modlitw w dniu Dziękczynienia za Plony …!

NAJDOSTOJNIEJSI KSIĘŻA BISKUPI ..!
CZCIGODNI KAPŁANI ..!
SZANOWNI … ROLNICY …!

W tym oto świętym miejscu, przed cudownym wizerunkiem Pani Jasnogórskiej będziemy za chwile dziękować za plony ziemi, za owoce naszego żniwnego trudu, trudu przez wielu rolników nie ukończonego …ze względu na warunki pogodowe. Bo ….gdy deszcz wciąż pada i pada, a sprzęt grzęźnie na polu … trzeba cierpliwie czekać … by w końcu ten trud pracy można było wykonać. Wiemy …. a Bóg nam o tym przypomina po wielokroć, że ów trud pracy ludzkiej winien być opromieniony uczciwością, szlachetnością, wdzięcznością i pokorą wobec każdego dnia … człowieczego losu …!A ten jak śpiewała Anna German „nie jest bajka ani snem” …. ale zwyczajnym szarym dniem …. co niesie wśród wielu dobrych i szczęśliwych chwil …. również żal i łzy.

Nasze tegoroczne spotkanie w miejscu, gdzie od wieków króluje Matka Boża Częstochowska – Królowa Polski jest dla nas związkowców z Rolniczej Solidarności już 35 pielgrzymką  na Jasną Górę. Tutaj współtworzyliśmy pierwsze Dożynki … w trudnym okresie Stanu Wojennego 1982 roku. Dlatego też … One ….są ważnym, związkowym Dziedzictwem …..wspomnieniem i dniem dzisiejszym. Witam i pozdrawiam Was koledzy  …dziękując za piękną i cenna inicjatywę. Nie sposób nie odnieść się do roli … kościoła i Duszpasterstwa Rolników. To już 36 lat …. Księże Biskupie duszpasterstwo, poprzez konkretne działania jest wszechobecne „jak dobry chleb” w życiu rolniczych Rodzin. Wspiera i umacnia …. prowadzi i buduje więzi. I choć czas oszronił głowy … to serca pozostały wciąż te same…..  jak wówczas, gdy ….potrzeba pisała właściwy scenariusz. Za te wszystkie  przedsięwzięcia …. niech mi będzie wolno wyrazić słowa najwyższego uznania, podziękowania i zwyczajnej ludzkiej wdzięczności i życzliwości.

KOLEŻANKI I KOLEDZY ZWIĄZKOWCY …!
DRODZY ROLNICY …!

Czas Dożynek … to piękne Dziękczynienie Panu Bogu za dary … to radosne świętowanie z dobrze wykonanej pracy – zbioru plonów. Czas Dożynek to dostojny Staropolski Obyczaj … którego zawsze symbolizował dożynkowy wieniec i pachnący bochen chleba, a chleb kojarzy nam się zawsze z ziarnem, z siewem, ze żniwami, ze świeżym podpłomykiem pieczonym kiedyś przez Nasze Babcie. Piękne czasy i zwyczaje zawsze nastrajają wzruszeniem. Dlatego dzisiaj spoglądając z zachwytem na te cudowne dożynkowe wieńce „prawdziwe dzieła sztuki” warto się zastanowić …. jakie są dzisiejsze żniwa i dzisiejsze czasy … bez podpłomyków, kanki zimnej wody na polu, bez rżenia koni i turkotu drabiniastych wozów?

Oprócz tęsknoty … za czymś bezpowrotnym są na pewno nowym wyzwaniem … wbrew pozorom wcale nie łatwym! Bo ….choć maszyny za nas pracują … a my już nie chodzimy z kosą miedzami … to ten nasz czas … stawia wciąż przed rolnikami nowe wyzwania.

Mamy ich wiele, a wśród nich … wielka globalna polityka i ciągła walka na europejskich i światowych rynkach o konkurencyjność naszych gospodarstw rodzinnych. Nowym zagrożeniem są rożnego rodzaju choroby epizodyczne wśród nich Ptasia Grypa, czy Afrykański Pomór Świń (ASF) z przypadkiem, którego świat sobie nie poradził naukowo od 1910 roku, czy wreszcie coraz częstsze nieprzewidywalne w skutkach anomalie pogodowe, które niosą za sobą nie tylko straty materialne ale i te najwyższe … ludzkie zdrowie i życie.

To wszystko sprawia, że tak naprawdę trudno przesądzić, który rolnik był szczęśliwszy „wczorajszy” dziadzio, czy „dzisiejszy” wnuk …? Pewne jest jedno obaj stanowią narodowe dziedzictwo …coś co jednoczy, buduje, daje świadectwo pokoleniowej wrażliwości …stawiając jako priorytet …ojcowy zagon … i rozwój polskiego rolnictwa, daje szanse nowym technologiom ….i jest nośnikiem zdrowej polskiej żywności na świecie. Sukces gospodarczy Państwa to praca społecznej zbiorowości … sukces i rozwój gospodarstw rodzinnych to praca wielopokoleniowa rodzin – rodzin odpowiedzialnych, wzmacnianych duchową wrażliwością i ludzką dobrocią. Do tego wszystkiego potrzebne jest oparcie w Instytucji Władzy … odpowiedniego programu i działań, które zapewnią rolnikom opłacalność produkcji, a Narodowi Bezpieczeństwo Żywnościowe. Dlatego jak zawsze apelujemy z tego świętego miejsca … do wszystkich, którym powierzona została odpowiedzialność za Państwo i jego losy  (opozycji również) o roztropność działania. Bardzo liczymy na Nasz Rząd … wspieramy Panią Premier … dla której język polityczny jest prostym
i uczciwym przekazem znanym z ewangelii -tak – tak -nie – nie.  Dlatego zależy nam bardzo, by wspólnie w imię społecznego solidaryzmu stworzyć jeszcze lepsze warunki i zachęty dla młodych wartościowych ludzi … by nie szukali swojej życiowej drogi … wśród prerii „dzikiego zachodu”, ale pozostawali jako następcy w gospodarstwach swoich rodziców. Raj jest … tu gdzie matki wzrok sięga ….a ojca dłoń prowadzi z miłością w nowy dzień.  By …to wszystko mogło się urealnić i żyć Nowym Dniem potrzebny jest rzeczywisty partnerski dialog strony rządowej ze związkami zawodowymi rolników.

Potrzeba nam Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego. Potrzeba wsparcia naszych działań i aktywności w organizacjach europejskich. Tylko dzięki wspólnym działaniom Rządu, Parlamentu, Prezydenta, organizacji i związków rolniczych istnieje szansa na jeden silny i zdecydowany głos z Polski.

Głos … który usłyszy Europa i świat … zatrzyma się….. i zastanowi jaka wartością jest nas
z udział we Wspólnocie Państw.

Ile dorobku zanosimy na europejskie stoły bez krzyku i wymówek?

Ile wysiłku pokładamy w poprawne relacje i partnerskie zrozumienie?

I ile nauki z tego płynie ….do wykorzystania?

Dlatego też nasz związek … jako członek Copa-Cogeca w Brukseli podnosi konieczność gruntownej reformy Wspólnej Polityki Rolnej, tak by zapewniała ona wszystkim rolnikom równe warunki i stabilizację dochodów. Jako Rolnicza Solidarność deklarujemy ciągła gotowość do takiej  współpracy, a … Interes Narodowy każe się przeciwstawić wielu unijnym rozwiązaniom. Jednym z nich jest na pewno zwiększenie bezcłowych kontyngentów na artykuły rolne z Ukrainy. Parlament Europejski w ramach wsparcia dla Ukrainy zgodził się na nowe preferencje handlowe. Biorąc pod uwagę wprowadzony bezcłowy kontyngent zboża i rzepaku na podstawie wcześniejszych unijnych umów z Ukrainą … nowe swobody gospodarcze niosą dla polskich rolników istotne zagrożenia. Na usta ciśnie się otwarte pytanie:

Jakie normy i certyfikaty spełniają produkty ukraińskie?

Jakie limity zostaną im przydzielone?

Gdzie trafią?

Czyim kosztem?

Nie wątpliwie jako pierwsi stracą nasi polscy rolnicy … szczególnie ci ze wschodniej części kraju. Z tą kwestią wiąże się również ….. można rzec przed chwilą nałożone … embargo na polską wieprzowinę z terenu występowania choroby ASF w Polsce. Embargiem objęto żywe zwierzęta … mięso, a także przetwory mięsne nie poddane obróbce termicznej. Efekt obecności wirusa ASF … spotęgował  problemy na rynku wieprzowiny, choć i tak od lat  na wskutek wieku zaniedbań poprzedniego rządu, obserwowało się poważny spadek produkcji trzody chlewnej i uzależnienie konsumpcji wieprzowiny w naszym kraju od jej importu.

SZANOWNI PAŃSTWO …!

Przy kwestiach umów handlowych nie sposób pominąć umowy z Kanadą „CETA” jak również kwestie podobnego traktatu z z Ameryką TTIP. Treści tych umów były długo ukrywane przed europejskim społeczeństwem i ustalone bez realnej, demokratycznej kontroli (za to bardzo realnym niedemokratycznym wpływem korporacji), a potem marketingowo i medialnie sprzedawane jako najlepsze z możliwych i całkowicie bezpieczne dla społeczeństwa Innym ważnym aspektem …. w tej dyskusji jest potrzeba zmiany systemu ubezpieczeń upraw rolnych, które pomimo znacznych dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczonych nie funkcjonują właściwie.

Wciąż nie ujednolicono wysokości dopłat dla polskich rolników w porównaniu z dopłatami ich unijnych kolegów z państw starej „Piętnastki”.

Te …. i inne problemy pokazują jak ważny i  potrzebny jest dialog z rządem … zrozumienie i wspólne wypracowanie stanowisk ….oraz ich właściwe prezentowanie w odpowiednich gremiach władzy.

DRODZY ROLNICY …!

Wierząc w Bożą Opaczność …. składam Wam wszystkim wyrazy najgłębszego szacunku za ciężką pracę i miłość do ziemi … gdzie gryka wciąż pachnie miodem,
a zboże świeżym  chlebem …gdzie las pachnie lasem …gdzie idąc miedza pomiędzy polami każdy może znaleźć swoje miejsce …usiąść, uklęknąć i zatęsknić …!

KOCHANI!

Wasza praca zawsze była społeczna służbą … często  – nie doceniana ..!ale najważniejszą … wszak to Wy – Żywicie i Bronicie.

Zostańcie wiec wzorem pokoleń dumni ze swojej życiowej drogi!

Życzę Wam …  wiele sił i zdrowia oraz należnego wsparcia dla Waszych zawodowych celów.

TOBIE MARYJO NAJCUDOWNIEJSZA MATKO POLECAM …!

Wszystkich naszych związkowych działaczy … i ich Rodziny prosząc o potrzebne łaski Bożej Miłości.

Roztaczaj …. upraszam ….swoją Matczyna Miłością Wszystkich Rolników.

Miej w Opiece ich Rodziny ….

Pocieszaj … wszystkich cierpiących …. i jak wtedy pod krzyżem bądź im wsparciem
i orędowniczka w chwilach zwątpienia.

Prowadź Naszą Umiłowaną Ojczyznę  … prostą droga Narodowej Dumy!

Nawróć zbłąkanych …

Pociesz strapionych …. i nie zapominaj o osamotnionych … i zagubionych.

Bądź Przewodniczką Najdroższa Pani z Jasnej Góry dla sprawujących władzę.

A dla tych wszystkich …. którzy odeszli do lepszego ze światów bądź… nie gasnącą Nadzieją na spotkanie z Bogiem.

Szczęść Boże!

Poprzedni artykułNSZZ RI „Solidarność” na Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie
Następny artykułNSZZ RI „Solidarność” na Dożynkach Prezydenckich w Spale
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj