Strona główna Aktualności Przemówienie Jerzego Chróścikowskiego, Przewodniczącego NSZZ RI ,,Solidarność'' na Jasnej Górze – 1.09.2013...

Przemówienie Jerzego Chróścikowskiego, Przewodniczącego NSZZ RI ,,Solidarność'' na Jasnej Górze – 1.09.2013 r.

684
0

Bogurodzico Dziewico, Bogiem Sławiena Maryjo

Królowo Polski,

Tu na Jasnej Górze, w dniu pielgrzymki rolników, witam Cię i pozdrawiam Pani Nasza i Królowo w Twoim cudownym Jasnogórskim Obrazie.

Jak każdego roku, przychodzimy do Ciebie, Pani Jasnogórska, Maryjo, prosząc, byś przyjęła od nas rolników z Rolniczej „Solidarności” hołd uwielbienia. Pragniemy dziś wyrazić wdzięczność za ogrom Bożych łask, jakich za Twoim wstawiennictwem doznaliśmy od Boga. Wraz z naszymi rodzinami powierzamy Ci wszystkie nasze sprawy.

 


 

Najdostojniejsi Księża Biskupi

Przewielebni Kapłani

Umiłowani Rolnicy

Tegoroczne Dożynki, u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, są już 32. pielgrzymką rolników z Rolniczej Solidarności. Nasi koledzy związkowcy  współtworzyli te dożynki i zabiegali    o nie.

Jesteśmy tu od początku   – od 1982 roku!

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować i wyrazić najgłębszy szacunek moim koleżankom i kolegom związkowcom, którzy podjęli się trudu organizacji tego wielkiego duchowego dzieła Jasnogórskich Dożynek.  Dziś jest ono najważniejszym dorocznym świętem polskich rolników.

 

Szanowni Państwo, Drodzy rolnicy!

W roku ubiegłym świętowaliśmy 30. rocznicę powołania przy naszym udziale Duszpasterstwa Rolników.

W tym roku mija natomiast 35. rocznica powstania pierwszych niezależnych struktur chłopskich na wsi.

Powstanie Komitetów Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Rzeszowskiej i Grójeckiej, a także Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, były czasem ważnego przełomu, kiedy zapoczątkowano na wsi przemiany, zwieńczone powstaniem i rejestracją pierwszej niezależnej od władzy organizacji chłopskiej jakim był NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Niestety wielu uczestników tamtych wydarzeń nie ma już wśród Nas.

Chciałbym dzisiaj przywołać postać śp. Janusza Rożka, którego pożegnaliśmy dwa miesiące temu oraz śp. Henryka Bąka, którego 15. rocznicę śmierci obchodzimy  w tym roku.

Niech Dobry Bóg da Im radość Życia Wiecznego.

Drodzy Związkowcy!

Dzisiejszy dzień to dla Nas nie tylko czas refleksji i zadumy, ale także radości. W dniu dzisiejszym pragniemy uhonorować  JE ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego Złotą Statuetką „Zasłużony  dla NSZZ RI „Solidarność” w dowód wdzięczności za jego szczególny wkład i zasługi dla Naszego Związku.

Ekscelencjo księże Biskupie, jesteś z Nami od ponad trzydziestu lat!  Wspierasz nas swoim słowem, a całemu narodowi pokazujesz piękno polskiej wsi, trud rolnika i uczysz wszystkich szacunku dla pracy na roli.

Księże Biskupie dzisiaj znów czekamy na Twoje słowa! Przyjmij od nas rolników najszczersze „Bóg zapłać”!

Dzisiejszy dzień ma również dla mnie wymiar osobisty, gdyż dane jest mi modlić się dzisiaj wspólnie z pasterzem mojej diecezji zamojsko-lubaczowskiej Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Marianem Rojkiem, a także ze starostami dożynek. Państwo Magdalena i Tomasz Obszańscy z Tarnogrodu są rolnikami ekologic
znymi i ściśle współpracują z naszym Związkiem.

Drodzy Rolnicy,

Dziękujemy Bogu za plony  za pośrednictwem Naszej Matki – Królowej Polski.

Przychodzimy z modlitwą dziękczynną i z zawierzeniem Matce Bożej wszystkich naszych spraw i trudności dnia codziennego z którymi borykamy się na polskiej wsi.

W dniu dzisiejszym trzeba patrzeć szerzej na polską wieś i jej problemy, pochylić się nad nimi ze szczególną troską.

Apeluję do obecnych tu przedstawicieli władz wszystkich szczebli  o odpowiedzialną i dalekowzroczną politykę dla polskiej wsi, która na pierwszym miejscu stawiać będzie dobro polskiego rolnika i  troskę o polskie gospodarstwa rodzinne, a nie doraźny interes polityczny.

Czas skończyć z traktowaniem polskiej wsi po macoszemu. Nie może być tak że Premier polskiego rządu od 6 lat nie chce się spotkać się z rolnikami. Udając dialog społeczny, lekceważy problemy znacznej części społeczeństwa.

Podstawową kwestią jest ciągły brak konkurencyjności polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Polski rolnik otrzymujący obecnie o połowę mniejsze płatności na hektar niż np. rolnik niemiecki, nie jest w stanie konkurować na rynku europejskim.

Walcząc o wyrównanie dopłat, nie chcemy niczego nadzwyczajnego i nie żądamy żadnych przywilejów.

My chcemy tylko mieć takie same warunki jak rolnicy na zachodzie Europy.

Niestety, także w przyszłej perspektywie finansowej na latach 2014-2020, Rząd nie wynegocjował mechanizmów, które zapewnią konkurencyjność polskim rolnikom w ramach Wspólnoty.

Kwestia bardzo istotna to także ciągły brak opłacalności produkcji rolniczej. Widać to chociażby po obecnej sytuacji na rynku zbóż, gdzie cena jest 30 a nawet 50 % niższa niż w ubiegłym sezonie i nie pokrywa kosztów produkcji.

Biorąc pod uwagę ciągle utrzymujące się na wysokim poziomie ceny środków do produkcji rolniczej i niespadające ceny żywności dla konsumentów, sytuacja wygląda na zmowę cenową.

Potrzebujemy więc działań, które zapewnią stabilny i dobrze funkcjonujący rynek żywnościowy,  a rolnikom stabilizację dochodów.

Potrzeba mechanizmów, które wyeliminują spekulantów z procesu obrotu żywnością i płodami rolnymi, a społeczeństwu zapewnią zdrową, wysokiej jakości żywność rodzimego pochodzenia.

By tak mogło się stać, potrzebne jest także zwiększenie udziału rolników w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Od wielu lat zabiegamy o prywatyzację tego sektora, ale przeprowadzoną w taki sposób, by to rolnicy stali się większościowymi udziałowcami zakładów i mieli wpływ na ich funkcjonowanie.

Szansę taką dawała prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej, która w wyniku fatalnej decyzji Rządu nie doszła do skutku, a Minister Finansów przejął kolejne dywidendy.

Kończy się okres ochronny na sprzedaż polskiej ziemi. Żądamy zmiany ustawy, która zagwarantuje, że ziemia trafi do polskich gospodarstw rodzinnych, a nie do kapitału zagranicznego poprzez podstawiane  w przetargach „słupy”.  Jest wiele problemów, z  którymi boryka się obecnie polska wieś, dlatego tylko dzięki wspólnym działaniom i kompleksowemu zaangażowaniu całego rządu, parlamentu, prezydenta, a także organizacji i związków rolniczych, istnieje szansa na podźwignięcie polskiej wsi z kryzysu.

O taką solidarność w działaniu z tego miejsca do wszystkich apeluję! Polskiej wsi nie można pozostawić samej sobie!

Potrzebuje ona dobrego gospodarza, a polskie rolnictwo odpowiedzialnej polityki, a nie nakładania kolejnych zobowiązań finansowych w imię doraźnych interesów ekonomicznych.

Czas po raz kolejny powiedzieć stanowcze „nie” próbom obciążenia rolników indywidualnych podatkiem dochodowym czy pomysłom podwyższenia składek na ubezpieczenia rolnicze, czy wręcz likwidacji KRUS-u. Kryzys na wsi się pogłębia.

W wypadku wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie – można spodziewać się lawinowych bankructw gospodarstw rodzinnych.
To realne zagrożenie ich egzystencji.

Związek stanowczo sprzeciwia się takim rozwiązaniom prawnym.

Wczoraj w Częstochowie obradowała Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność”, omawiając obecną sytuację w rolnictwie.Podtrzymała ona decyzję Prezydium Rady Krajowej o przyłączeniu się do ogólnopolskiego protestu związków zawodowych w dniach od 11 do 14 września br.

Drodzy rolnicy,

Przybywamy na Jasną Górę do stóp Naszej Matki, aby polecić jej wszystko to z czym przyszliśmy. Przekazując dary ziemi i pracy rąk ludzkich powierzamy Bogu i Maryi nasze troski i radości, prosząc o łaskę i błogosławieństwo dla naszego kraju i naszych rodzin, a także dla nowych zasiewów i przyszłych urodzajów.

Maryjo , Matko i Królowo Nasza,

Wstawiaj się za Nami u Syna Twojego Jezusa Chrystusa! Wypraszaj nam rolnikom potrzebne łaski!

Daj, by  rządzący w podejmowaniu decyzji związanych z rolnictwem, kierowali się mądrością, sprawiedliwością oraz dobrem wspólnym.

Chcemy aby nasza ciężka praca była doceniania i godziwie wynagradzana. Spraw, by tego chleba, który jest owocem naszej pracy nie zabrakło nikomu.

Tobie Maryjo oddajemy pod opiekę nasz Związek Solidarności Rolniczej, aby wytrwale działał  dla dobra polskiej wsi i naszej Ojczyzny.

Szczęść Boże.

Poprzedni artykuł,,Za chleb powszedni, dziękujemy Ci, Boże, Ojcze Nasz!’’ Dożynki Jasnogórskie 2013
Następny artykułKomunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj