Strona główna Aktualności Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S. A.

Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S. A.

599
0

Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Rozpoczęła się oferta publiczna akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., największego producenta cukru w Polsce. Akcje sprzedawane przez Skarb Państwa trafią do osób uprawnionych, czyli pracowników Spółki i plantatorów buraków cukrowych związanych ze Spółką umowami kontraktacji (łącznie ok. 18 tys. osób). Cena za akcję została ustalona na 1,60 zł. Skarb Państwa oferuje osobom uprawnionym, czyli pracownikom i plantatorom, 777 781 217 akcji, stanowiących blisko 79% kapitału zakładowego KSC S.A.

– Spółka efektywnie przeszła cały proces zmian, jakiemu w ostatnich latach poddana była branża cukrownicza Unii Europejskiej. Nie tylko utrzymała pozycję silnego lidera rynkowego w kraju, ale i rozpoczęła ekspansję międzynarodową. Ma silne podstawy do dalszego rozwoju i dobrą kondycję finansową. Z zysku wypracowanego w ubiegłym roku obrotowym po raz drugi w swojej historii wypłaciła dywidendę akcjonariuszom. Teraz pracownicy i plantatorzy Krajowej Spółki Cukrowej, do których kierowana jest oferta publiczna akcji, będą mogli mieć realny wpływ na przyszłość Spółki i jej wartość. Po prywatyzacji to właśnie uprawnionym, którzy staną się nowymi właścicielami, powinno zależeć na pomnażaniu kapitału Spółki, a co za tym idzie, ich własnych pieniędzy – powiedział Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa.

– Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej ma wyjątkowy charakter. Ludzie, którzy na co dzień tworzą Firmę – a więc właśnie nasi pracownicy i plantatorzy, będą mogli stać się jednocześnie jej współwłaścicielami. Biorąc udział w prywatyzacji, zyskają możliwość decydowania o tym, jak będzie wyglądać nasze wspólne jutro, osiągając jednocześnie korzyści z wypracowanych przez Spółkę zysków. Taki model właścicielski z powodzeniem funkcjonuje na rynkach Zachodniej Europy, u największych producentów cukru na kontynencie. Jego nieprzecenionymi zaletami są zmotywowany zespół pracowników i stabilna baza surowcowa, która w naszej branży jest kluczowym czynnikiem sukcesu – powiedział Marcin Kulicki, prezes Zarządu KSC S.A.

Oferta publiczna została podzielona na dwie transze: preferencyjną, w której znajduje się 313 045 608 akcji oraz standardową z 464 735 609 akcjami.

Raty w obu transzach, pożyczka tylko w transzy preferencyjnej

Zapłata za akcje, w obu transzach, może być dokonywana w ratach przez 7 lat. Wyróżnikiem transzy preferencyjnej jest natomiast możliwość zaciągnięcia przez osoby uprawnione pożyczki, którą udziela sama Spółka. Udzielone wsparcie finansowe ma pozwolić sfinansować pierwszą ratę, czyli 20% ceny za pakiet akcji. Spłata pożyczki powinna nastąpić nie później niż rok od zapłacenia ostatniej raty za akcje.

Pożyczki będą udzielane przez Spółkę ze specjalnie utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego. Wniosek o udzielenie pożyczki na zakup akcji będzie mogła złożyć każda osoba uprawniona (od 5 października do 4 listopada br.). Cała procedura zaplanowana jest tak, aby towarzyszyło jej minimum formalności, które można dopełnić w poszczególnych Oddziałach Spółki lub w Siedzibie w Toruniu. Mechanizm oprocentowanie pożyczki będzie analogiczny do długoterminowych pożyczek bankowych i będzie opierał się na rynkowych stopach procentowych (WIBOR 3-miesięczny), powiększonych o marżę w wysokości 1 p.p.

Ile akcji dla jednej osoby?

W transzy preferencyjnej jedna osoba uprawniona będzie mogła złożyć zapis podstawowy (od 1000 do 17 565 akcji) oraz zapis dodatkowy (od 1 do 52 695 akcji). Różnica będzie dotyczyła zasad przydziału akcji: w ramach zapisów podstawowych nie będzie redukcji (każdy będzie mógł objąć tyle akcji, na ile się zapisał). Natomiast w ramach zapisów dodatkowych, jeśli popyt na akcje przewyższy podaż – zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

W transzy standardowej jedna osoba może złożyć zapis na minimum 1 a maksymalnie 38.818.800 akcji. Jeśli chodzi o przydział akcji wynikający z zapisów w transzy standardowej, to mogą one również podlegać proporcj
onalnej redukcji.

Zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie, w ramach złożonych zapisów jedna osoba uprawniona może kupić maksymalnie 5% akcji, sprzedawanych w ofercie publicznej.

Harmonogram oferty

Publikacja prospektu rozpoczęła proces, który powinien zakończyć się dokładnie za rok.
Szczegóły harmonogramu przedstawia poniższa tabela. Pierwsze trzy kluczowe kroki to:

  1. Udostępnienie przez Spółkę listy osób uprawnionych (do 4 października 2011 r.) – lista ta będzie dostępna przez kolejne 2 tygodnie we wszystkich Oddziałach Spółki i w Biurze w Warszawie. Każda uprawniona osoba powinna sprawdzić w tym okresie swoje dane i pilnie zgłosić na miejscu ewentualne reklamacje (jeśli ktoś został pominięty lub nie zgadzają się dane osobowe). Na liście mogą znaleźć się wyłącznie obecni pracownicy Spółki ora plantatorzy posiadający ważne umowy kontraktacyjne.
  2. Przyjmowanie wniosków o pożyczkę na akcje (od 5 października do 4 listopada br.) – każda osoba uprawniona może złożyć taki wniosek w Oddziale Spółki lub w Siedzibie w Toruniu. Pracownicy Spółki na miejscu udzielą wszelkich dodatkowych informacji i pomogą dopełnić formalności.
  3. Zapisy na akcje (od 20 grudnia 2011 r. do 20 marca 2012 r.) – przyjmowane w wybranych Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP oraz oddziałach Banku PKO BP.

Po zakończeniu zapisów na akcje nastąpi ich przydział oraz zawieranie z poszczególnymi osobami uprawnionymi umów zbycia akcji przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

  • 20.09.2011 – Udostępnienie prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości
  • do 4.10. 2011- Udostępnienie listy osób uprawnionych – dostępna przez kolejne 14 dni w Oddziałach Spółki i w Biurze w Warszawie
  • od 5.10.2011 r. do 4.11.2011 – Przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki na zakup akcji w ramach transzy preferencyjnej
  • od 20.12.2011 do 20.03.2012 – Przyjmowania zapisów na akcje w wybranych Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP oraz oddziałach Banku PKO BP
  • do 3.04.2012 – Przydział sprzedawanych akcji
  • od 20.06.2012 do 20.09.2012 – Zawieranie umów zbycia sprzedawanych akcji

Źródło: http://www.msp.gov.pl/portal/pl/29/18132/Prywatyzacja_Krajowej_Spolki_Cukrowej_SA.html

Poprzedni artykułARiMR poręczy kredyty studentom
Następny artykułKomunikat
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj