Strona główna Copa-Cogeca Prace nad Wspólną Polityką Rolną na lata 2021 -2027

Prace nad Wspólną Polityką Rolną na lata 2021 -2027

1502
0

Prace nad przyszłą Wspólną Polityką Rolną na lata 2021 -2027 w ostatnim czasie nabrały  tempa w Komisji Europejskiej. Ambicją służb Komisji Europejskiej jest stworzenie kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dlatego mocno przyśpieszyły procesy ustawodawcze w KE.  W prace te zaangażowana jest również Copa Cogeca. Związek Zawodowy „Solidarność RI” również mocno jest zaangażowana w wspomnianych pracach poprzez uczestnictwo  swoich ekspertów w posiedzeniach grup roboczych. W dniu 27 lutego br. w Sekretariacie Copa Cogeca odbyło się spotkanie grupy roboczej „Rozwój Obszarów Wiejskich” z udziałem naszego eksperta Jerzego Pośpiecha.  Na spotkaniu tym omawiano propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą nowej struktury Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z proponowanych nowych elementów może być większe powiązanie I i II filaru WPR, oraz możliwości przesunięć środków pomiędzy filarami. Rozważa się również przebudowę i zwiększenie udziału tzw. zielonej struktury w strukturach zasiewu. Generalnie Komisja Europejska kładzie zwiększony nacisk na szeroko pojęte ekoprogramy w przyszłej WPR. Omawiano również propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą  zwiększenia warunkowości w pozyskiwaniu płatności obszarowych przez europejskich rolników, w tym również  rolników polskich. W propozycji Komisji nie uwzględnia się środków z II filaru na obszary ONW. Trwała również dyskusja nad udziałem procentowym budżetu na zaplanowane ekoprogramy i stopniem warunkowości, w stosunku do wszystkich składników płatności bezpośrednich. W drugiej części posiedzenia ustalono wspólne stanowisko Copa Cogeca dotyczące wspomnianych wyżej kwestii, by zaprezentować na posiedzeniu Grupy Dialogu Obywatelskiego w Komisji Europejskiej dnia następnego, czyli 28 lutego 2019 r.

Na posiedzeniu tym poruszono również inny ważny temat dotyczący zagadnieniom innowacji w rolnictwie, szczególnie roli EPI AGRI (Europejskie Partnerstwo na rzecz Innowacji) powstałego w 2012 r. Jego roli w inicjowanie i udział w projektach badawczych oraz w  transferze wiedzy.

W dniu 28 lutego 2019 r. w Komisji Europejskiej odbyło się posiedzenie Grupy Dialogu Obywatelskiego ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział w posiedzeniu miały również organizacje ekologiczne.  Na posiedzeniu z udziałem naszego eksperta Jerzego Pośpiecha  przedstawione zostało stanowisko Copa Cogeca w tematach wspomnianych wcześniej. W wielu kwestiach istniały rozbieżne stanowiska pomiędzy środowiskiem ekologów a naszymi ekspertami. Padało wiele argumentów z każdej ze stron za rozszerzeniem lub ograniczeniem wdrażania ekoprogramów w rolnictwie. W tej kwestii nie zapadło rozstrzygnięcie ostateczne. Prace trwają nadal.

Na posiedzeniu tym omawiano również problemy związane z ujednoliceniem systemu doradztwa dla rolników, oraz wstępne założenia budżetowe dla Wspólnej Polityki Rolnej.

W dniu  7 marca 2019 r. w Copa Cogeca w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie grupy ds. Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Na spotkaniu tym szczegółowo omawiano plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej zaprezentowanej przez Komisję Europejską. Copa Cogeca zaprezentowała bardzo jasne stanowisko co do wspomnianego planu strategicznego, a szczególnie do regulacji horyzontalnych i dobrego uproszczenia WPR. Omawiano również powiązanie planów strategicznych poszczególnych państw członkowskich z prezentowanym planem UE, oraz możliwości realizacji planów regionalnych. Wskazywano tu na  zróżnicowanie rolnictwa poszczególnych krajów, a szczególnie regionów. Wskazywano możliwość  większej  elastyczności w realizacji zadań WPR, a szczególnie w realizacji ekoprogramów. Znaczną część czasu posiedzenia poświęcono omawianiu i dokonywaniu poprawek do aktów prawnych i  delegowanych. Na zakończenie przedstawiono sytuację polityczną, klimaty porozumienia z udziałem Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy.

Poprzedni artykułPosiedzenie grupy zadaniowej ds. Brexitu 12.03.2019
Następny artykułInicjatywa NSZZ RI „Solidarność” w obronie zdrowej żywności
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj