Strona główna Aktualności Postulaty protestujących rolników NSZZ RI ,,Solidarność''

Postulaty protestujących rolników NSZZ RI ,,Solidarność''

536
0

My rolnicy jako pełnoprawni obywatele Państwa Polskiego, w imieniu których także pełni Pan funkcję Prezesa Rady Ministrów na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, domagamy się:

1 ) Kompleksowych działań Rządu RP i zaangażowania Pana Premiera w kwestię wyrównania warunków konkurencji polskim rolnikom wobec rolników starej ,,Piętnastki” poprzez wyrównanie poziomu dopłat Bezpośrednich oraz zapewnienie odpowiednich środków finansowych nowej perspektywie finansowej;

2)  Wyrównania środków finansowych z budżetu krajowego –  tych , które utraciliśmy w wyniku negocjacji pakietu rolnego na ostatnim szczycie UE / ponad 3,5 mld EURO?;

3) Rozpoczęcia dialogu ze środowiskiem rolniczym w kwestiach Wspólnej Polityki Rolnej oraz problemów wsi i rolnictwa na gruncie krajowym poprzez utworzenie Trójstronnej Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego jako platformy porozumienia organizacji rolniczych i instytucji rządowych związanych z rolnictwem;

4) Zaprzestania prac legislacyjnych nad wprowadzeniem podatku dochodowego w rolnictwie, który będzie dodatkowym obciążeniem finansowym w momencie kryzysu na wsi i pogłębi niekonkurencyjność polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej;

5) Zmiany niekorzystnych zapisów ustawy o wcześniejszych emeryturach w systemie KRUS i utrzymania obecnego systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych;

6) Systematycznego wzrostu środków w budżecie krajowym na rolnictwo i obszary wiejskie, proporcjonalnie do wzrastającej wartości PKB, ale nie mniej niż  o 3 %

7) Zaskarżenia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji Komisji Europejskiej o potrącaniu rolnikom części płatności uzupełniających w ramach systemu modulacji dla gospodarstw o płatnościach całkowitych powyżej 5000 euro; skutkuje to utratą ponad 100 mln euro w roku bieżącym i ponad 200 mln euro w roku przyszłym, mimo iz polscy rolnicy nadal najniższe płatności;

8) Wprowadzenia zakazu obrotu i wysiewu nasion roślin genetycznie zmodyfikowanych;

9) Wstrzymania procesu prywatyzacji spółek sektora rolno-spożywczego i rynków hurtowych, który obecnie jest prowadzony bez czynnego udziału rolników;

10) Zaprzestania przekształceń własnościowych spółek w kluczowych dla rolnictwa gałęziach przemysłu, które są prowadzone w sposób nie zabezpieczający interesów Skarbu Państwa i grożą wrogim przejęciem przez międzynarodowe koncerny;

11) Zmiany zapisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, które zabierają  ziemię na powiększenie gospodarstw rodzinnych i zahamuje wzmożoną wyprzedaż państwowej ziemi, która w konsekwencji często trafia do podmiotów zagranicznych;

12) Zapewnienia odpowiednich środków na kredyty preferencyjne dla rolników, a w szczególności na zakup ziemi rolnej

13) Zwiększenia zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym do poziomu 100 %;

PRZEDE WSZYSTKIM – „BRONIMY POLSKIEJ ZIEMI” SOLIDARNI Z ROLNIKAMI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO!

ŻĄDAMY  ZAPRZESTANIA WYPRZEDAWANIA ZIEMI PRZEZ PODSTAWIONE „SŁUPY’’ – OBCOKRAJOWCOM!!!

ŻĄDAMY UCHWALENIA PRZEPISÓW, KTÓRE ZABEZPIECZAJĄ NASZE NARODOWE INTERESY – POLSKICH GOSPODARSTW RODZINNYCH – PO UWOLNIENIU OBROTU ZIEMIĄ W 2016 ROKU!!!!

Komitet Protestacyjny

Rolnicy z NSZZ RI „Solidarność”

Ziemi Siedleckiej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here