Strona główna Nowości Nowości Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 22 maja 2012 r.

Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 22 maja 2012 r.

634
0

Posiedzeniu przewodniczył senator Jerzy Chróścikowski. Tematem posiedzenia była informacja Ministra Skarbu Państwa na temat procesu prywatyzacji hurtowych rynków rolnych. W spotkaniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jerzy Chróścikowski, Beata Gosiewska, Henryk Górski, Andrzej Grzyb, Piotr Gruszczyński, Jan Maria Jackowski, Kazimierz Jaworski, Andrzej Kobiak, Marek Konopka, Ireneusz Niewiarowski, Marian Poślednik, Grzegorz Wojciechowski, Roman Zaborowski oraz zaproszeni goście: Ministerstwo Skarbu Państwa: zastępca dyrektora Departamentu Prywatyzacji Wojciech Chmielewski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: podsekretarz stanu Bogdan Dombrowski, główny specjalista w Departamencie Rynków Rolnych Edyta Wolańczyk, Najwyższa Izba Kontroli: główny specjalista w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Franciszek Witkowski, branżowe i zawodowe związki rolnicze oraz inne instytucje: starszy specjalista w biurze Krajowe Rady Izb Rolniczych Michał Cieślak, kierownik Działu Marketingu w Sandomierskim Ogrodniczym Rynku Hurtowym S.A. Krzysztof Krzystanka, członek Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” Leszek Kumorek, prezes zarządu Beskidzki Hurt Towarowy spółka akcyjna Jan Kuros, prezes zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach Mirosława Mazuruk, wiceprezes zarządu Wielkopolskiej Gildii Rolno Ogrodniczej S.A. w Poznaniu Arkadiusz Węgielski, prezes zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu Andrzej Rzońca.

Informację przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa – Wojciech Chmielewski. Najbardziej zaawansowany proces prywatyzacji ma miejsce w warszawskim rynku hurtowym w Broniszach. W dniu 27 marca do dnia 28 maja 2012 r. rozpoczął się II etap prywatyzacji, w którym akcje oferowane są pozostałym akcjonariuszom nieposiadającym akcji serii C. W kolejnym etapie w przypadku nieobjęci przez pozostałych akcjonariuszy spółki zaoferowanych im akcji pozostałe akcje zostaną zaoferowane uprawnionym producentom i pracownikom spółki. W sytuacji dalszego pozostania nieprzydzielonych akcji Skarbu Państwa akcje te zostaną zaoferowane związkom producentów rolnych, tym: grupom producentów, zrzeszeniom producentów rolnych, spółdzielniom producentów rolnych, związkom zrzeszeń i spółdzielni. W dolnośląskim centrum hurtu we Wrocławiu procedura sprzedaży akcji będzie oparta na dwóch etapach. W pierwszym, akcje oferowane będą akcjonariuszom spółki serii C. W drugim, akcje zostaną

zaoferowane uprawnionym producentom rolnym i pracownikom spółki oraz w przypadku dalszego pozostania nieprzydzielonych akcji zostaną one zaoferowane związkom producentów rolnych. W zielonogórskim rynku hurtowym do 5 stycznia 2012 r. nie wpłynął żaden wniosek na nabycie akcji spółki. Natomiast w radomskim rynku hurtowym 28 marca 2012 r. podpisano umowy sprzedaży akcji w spółce na rzecz pięciu uprawnionych pracowników i jednego producenta rolnego co stanowi 13 % oferowanych przez MSP akcji do sprzedaży. W związku z brakiem uprawnionych związków producentów rolnych do odpłatnego nabycia akcji, pozostałe akcje które stanowią 26,37% w kapitale spółki, zostaną zaoferowane do nabycia w trybie publicznym. W elbląskim rynku hurtowym do 19 stycznia 2012 r. uprawnieni mogli składać wnioski na nabycie akcji, jednak żaden wniosek nie wpłynął, aktualnie trwa tam weryfikacja listy związków producentów rolnych. W trakcie dyskusji zwracano uwagę, że zainteresowanie nabyciem akcji jest bardzo małe. Jest to związane z ich wysoką ceną, która uniemożliwia ich zakup uprawnionym osobom. Pytano czy jest możliwość preferencyjnego zakupu akcji lub rozłożenia na raty bądź zakupu z „upustem”.

Odpowiadając na pytania przedstawiciel MSP wskazywał, że proces prywatyzacji przebiega zgodnie z koncepcją przyjętą przez rząd, która była opracowana wspólnie z innymi resortami i naukowcami. Zadecydowano, że sprzedaż akcji będzie następowała w ramach płatności jednorazowej.

źródło: BPS, BKS

Poprzedni artykułTruskawkowo
Następny artykułPosiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 23 maja 2012 r.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj