Strona główna INNE Posiedzenie Sekcji „Wieś, Rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju z udziałem Przewodniczącej NSZZ RI...

Posiedzenie Sekcji „Wieś, Rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju z udziałem Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas

583
0
Posiedzenie Sekcji

W dniu 17 października 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Sekcji „Wieś, Rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju, podczas którego m.in. rozpatrywano projekt ustawy o rentach strukturalnych, złożony Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez NSZZ RI „Solidarność”. Projekt ustawy w imieniu Związku prezentowali Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Poseł Teresa Hałas oraz Zastępca Przewodniczącej Senator Jerzy Chróścikowski.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przygotowany przez NSZZ RI „Solidarność” został przekazany Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie na początku sierpnia bieżącego roku. Proponowane w projekcie zmiany umożliwią rolnikom podlegającym ubezpieczeniu w KRUS przekazanie gospodarstwa rolnego w wieku przedemerytalnym i przejście z tego tytułu na rentę strukturalną. Projekt ustawy znosi również warunek zaprzestania działalności rolniczej dla wypłaty całej emerytury rolniczej. Obecnie w Polsce warunkiem  otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Jednak zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą. Coraz trudniej jest rolnikom przekazać gospodarstwo rolne następcom, z powodu braku chętnych nowych, młodych rolników do podejmowania działalności rolniczej.

Doradca Prezydenta RP dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, odpowiedzialna ze Sekcję „Wieś, Rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju poinformowała, że Prezydent RP jak i Kancelaria Prezydenta dostrzegają problem związany z koniecznością umożliwienia rolnikom przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i tym samym przyśpieszenia wymiany pokoleniowej na polskiej wsi.Stronę prezydencka przygotuje stanowisko do zaproponowanych przez NSZZ RI „Solidarność” rozwiązań.

Posiedzenie Sekcji "Wieś,Rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju z udziałem Przewodniczącej NSZZ RI "Solidarność" Teresy Hałas

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here