Strona główna Aktualności Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa

689
0

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa w sprawie sytuacji na rynku wieprzowiny

W dniu 24 lutego br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa dotyczące sytuacji na rynku trzody chlewnej i kwestii związanych z ochroną rynku przed napływem produktów skażonych dioksynami. Informacja została przedstawione przez wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Butrę oraz zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego. Komisja większością głosów odrzuciła przedstawioną informację. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski.  
W dyskusji nad trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej zwracano uwagę przede wszystkim na:

– znaczny spadek produkcji żywca wieprzowego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej ( ok. 7 mln ton), co oznacza, że co 3 kg mięsa spożywanego przez polskiego konsumenta mięsa pochodzi z importu, co z kolei zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu Polski.

– słabość polskich służb weterynaryjnych, które o wpływie do polski skażonego mięsa zostały poinformowane przez służby niemieckie

– słabość polskiego eksportu żywca wieprzowego i zbyt jednotorowe ukierunkowanie tego eksportu ( 71 % wywozu w okresie I –XII 2010 trafiło do Węgier).

– niewystarczająca promocja polskiej żywności w szczególności na rynkach wschodnich

– gwałtowny stale postępujący wzrost kosztów produkcji żywca wieprzowego (według danych Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, w porównaniu z rokiem 1993, koszty produkcji wzrosły o 500%, a ceny tylko o 200 %).

– konieczność zapewnienia konsumentom informacji o producentach przywożących mięso z zagranicy i o kierunkach tego przywozu, co zapewni konsumentom możliwość wyboru pomiędzy produktami z polskiego i zagranicznego mięsa

W dyskusji poruszano także temat nieuczciwych firm skupowych. Zabierając głos w dyskusji, Przewodniczący Jerzy Chróscikowski poparł zgłaszane w dyskusji postulaty, oraz zwrócił uwagę na konieczność interwencji ze strony Rządu celem stabilizacji sytuacji na rynku trzody chlewnej oraz na konieczność wprowadzenia dopłat do eksportu mięsa, które w powiązaniu z uruchomionym mechanizmem dopłat do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny dają szansę na poprawę sytuacji w sektorze. Poinformował także o interwencji podjętej przez NSZZ RI „Solidarność” dotyczącej sytuacji na rynku trzody chlewnej m.in. w postaci pisma do Ministra Rolnictwa z dnia 18 stycznia br., z żądaniami podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej, Komunikacie w tej sprawie przekazanym do mediów, o Uchwale Rady Krajowej z dnia 15 stycznia br. w tej sprawie kierowanej do Rządu RP a także o protestach związkowców zorganizowanych w dniu 21 lutego w Bydgoszczy i Grudziądzu. W konkluzji do omawianych problemów, przyjęty został dezyderat Komisji skierowany do Premiera RP, Prezesa NIK oraz Prokuratora Generalnego. Treść dezyderatu w załączonym pliku. Szerzej na ten temat w marcowym wydaniu miesięcznika „Nasza Ziemia”.

Dezyderat

Poprzedni artykułSpotkanie rolników z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Następny artykułProtest rolników w województwie łódzkim.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj