Strona główna Nowości Nowości Komunikat z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

699
0

W dniu 10 lipca 2014 roku na kolejnych posiedzeniach obradowała Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Komisja uzupełniła skład podkomisji nadzwyczajnej do spraw przygotowania propozycji zmian do ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym o posła Piotra Walkowskiego (PSL).
Uchwaliła także plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.

Komisja wysłuchała Informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w świetle rocznego sprawozdania z postępu prac dotyczących wdrażania PROW przekazanego do KE zgodnie z art. 82 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Szalczyk.
Do końca grudnia 2013 r. złożono 6,34 mln wniosków o przyznanie pomocy, a do realizacji zatwierdzono 5,96 mln operacji; najwięcej w Osi 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich (5,7 mln) oraz w Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (185,3 tys.) Do końca 2013 r. zrealizowano płatności na blisko 52 mld zł, co stanowi ponad 71% budżetu.
W trakcie dyskusji posłowie postulowali, aby środki z PROW przede wszystkim zapewniały polskiej wsi trwały rozwój.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu 2014 r.
W porządku czerwcowego posiedzenia Rady była dyskusja nad zmianą rozporządzenia Rady i PE 1308/2013 w kierunku ujednolicenia programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Głównym tematem dyskusji ministrów rolnictwa był punkt agendy dotyczący sprawozdania Komisji dla PE i Rady w sprawie rozwoju sytuacji rynkowej w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Opracowane na tej podstawie konkluzje Rady uzyskały poparcie 17 państw członkowskich, nie osiągając jednak wymaganej większości kwalifikowanej. Sprzeciw w odniesieniu do dostosowania współczynników korekty zawartości tłuszczu, obowiązujących w ramach systemu kwotowania mleka, zgłosiło 11 państw. Wobec powyższych ustaleń Polska poparła wniosek Austrii, aby kontynuować prace w tym zakresie w lipcu, gdy przewodnictwo w Radzie obejmą Włosi.
Radca generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Krzyżanowska podkreśliła, że niezbędne są instrumenty antykryzysowe na rynku mleka.

W ramach spraw bieżących poseł Zbigniew Dolata (PiS) zgłosił wniosek o ponowne rozpatrzenie informacji w sprawie prywatyzacji PPZ „Trzemeszno”. Decyzję w tej kwestii ma podjąć Prezydium Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w MRiRW – Krystyna Gurbiel.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu prac nad realizacją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w zakresie: ustanowienia systemu płatności dla rolników na lata 2015-2020, w tym dopłat do przetwórstwa pomidorów i owoców miękkich, oraz stanu prac nad aktami delegowanymi do ww. rozporządzenia.
Informację przedstawił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki. Poinformował Komisję, że w resorcie przygotowany został dokument pt. „System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020”, w którym zawarte zostały najważniejsze propozycje resortu dotyczące instrumentów wsparcia bezpośredniego w nadchodzących latach. Dokument ten dotyczy wdrożenia zarówno elementów obowiązkowych, takich jak jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie i płatność dla młodych rolników, jak i elementów dobrowolnych, które resort rolnictwa proponuje wdrożyć, tj. płatności dla małych gospodarstw, płatności związanych z produkcją, przejściowego wsparcia krajowego i płatności dodatkowej.
W ramach płatności związanych z produkcją MRiRW proponuje, aby wsparciem objęte zostały sektory: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych oraz lnu i konopi. Wsparcie będzie również realizowane w sektorze owoców miękkich i pomidorów.
Omawiany dokument poddany został konsultacjom społecznym, które powinny zakończyć się w dniu 11 lipca br.
W odniesieniu do stanu prac nad aktami delegowanymi do rozporządzenia nr 1307/2013 minister poinformował, że rozporządzenie delegowane, jak i rozporządzenie wykonawcze dotyczące systemu płatności bezpośrednich zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 20 czerwca br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło już prace legislacyjne mające na celu wdrożenie w Polsce rozwiązań zawartych w powyższych rozporządzeniach. Przewiduje się, że projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, określający kształt systemu płatności bezpośrednich po 2014 r., zostanie przekazany pod obrady Rady Ministrów w grudniu 2014 r. Wspomniana ustawa, jak i akty wykonawcze do niej powinny wejść w życie najpóźniej do dnia 15 marca 2015 r.

Komisja jednomyślnie podjęła uchwałę o powołaniu pana Karola Krajewskiego na stałego doradcę Komisji.

Poprzedni artykułZabezpieczenie polskiej ziemi po 2016 roku przed przejęciem przez obcy kapitał
Następny artykułWchodzą w życie zmiany w Prawie wodnym
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj