Strona główna Aktualności Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 5 lipca 2017...

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 5 lipca 2017 roku

856
0
Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI

W dniu 5 lipca 2017 roku w Biurze Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” odbyło się posiedzenie Prezydium Związku. W posiedzeniu oprócz członków Prezydium udział  wzięli  posłowie na Sejm RP: Krzysztof Głuchowski i Jan Duda – obydwaj członkowie komisji Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Poseł Jan Duda Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) przedstawił wynik dotychczasowej pracy podkomisji nad wymienionym projektem oraz uzasadnił wnioskowane zmiany w konkretnych zapisach ustawy. Wskazał również, że zmiany w prawodawstwie związane są  z wyrokiem Trybunału Europejskiego nakazujące Polsce dostosowanie prawodawstwa do unijnych przepisów. Warto  w tym miejscu przytoczyć niezmienne od lat stanowisko Związku w powyższej kwestii  – nie zgadzające się na uprawę w Polsce roślin  GMO.

Ponad to Prezydium zapoznało się z projektami ustaw: Prawo wodne, które jest obszernym projektem aktu prawnego zawierającego ponad 600 art., odnoszącego się swoimi zapisami do wskazań ośmiu dyrektyw unijnych.

Niezwykle ważnym tematem był problemem dotykający producentów trzody chlewnej był fakt nowych ognisk wśród dzików jak i świń choroby ASF oraz sankcji  dla rolników – producentów z tegoż wynikającej. Podjęto stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Prezydium odniosło się również do wielu innych ważnych kwestii z zakresu rolnictwa i obszarów rolnych takich jak zbyt wielkie zbiurokratyzowanie przepisów, kontroli wynikającej z korzystania ze wsparcia unijnego, zmiany przepisów dot. prawa łowieckiego czy roli i udziału Związku w Dożynkach na Jasnej Górze. Ważny temat stanowiły także sprawy związkowe oraz współpraca z organizacjami związkowymi i Resortem Rolnictwa.

Informujemy również, iż Przewodniczący Rad Wojewódzkich zostali zobligowani pismem Przewodniczącej Związku do wytypowania i złożenia do Biura Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” wniosków dotyczących nadania odznaczeń dla związkowców ,,Krzyż Wolności i Solidarności „. Powyższe poprzedzone było rozmowami na ten temat z Prezesem IPN w Warszawie.

Jednocześnie informuję , że na posiedzeniu Rady Krajowej 30 maja br. została podjęta uchwała o zwołaniu Krajowego Zjazdu Programowego, zaplanowanego w miesiącu jesiennym tegoż roku. W związku z powyższym powołano Komisję Programową, która opracuje odpowiedni materiał programowy dla Związku.

Podczas posiedzenia Prezydium omówione zostały również kwestie związane z organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży rolników z dopłatami z FSUSR.

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w dniu 5 lipca 2017 roku

Poprzedni artykułPismo NSZZ RI „Solidarność” dotyczące nowych środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Następny artykułMiędzywojewódzka Konferencja pt.: ASF – Wyzwanie XXI wieku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj