Strona główna Aktualności Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 26 czerwca 2018...

Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 26 czerwca 2018 roku

1634
0

W dniu 26 czerwca 2018 roku z udziałem przedstawicieli ministra rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentował Tomasz Nowakowski – Zastępca Prezesa ARiMR natomiast ministra rolnictwa reprezentowały: Aleksandra Szelągowska – Dyrektor Departamentu Finansów oraz Ewa Markowska – Bzducha – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej.

Głównymi tematami były tematy związane z suszą rolniczą i omówieniem dotychczasowych działań rządu w tym zakresie a także kwestie dotyczące aktualnie trwających naborów działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym w szczególności Poddziałania 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw oraz działania 121. Modernizacja gospodarstw rolnych a także ogólnego stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym temacie Prezydium przekazało wiceprezesowi ARiMR szczegółowe wnioski i spostrzeżenia dotyczące procedur i wymagań dla beneficjentów PROW, dotyczące w szczególności konieczności uproszczenia procedur. Prezes Tomasz Nowakowski zadeklarował dalszą współpracę ze Związkiem w ww. zakresie.

Jednym z głównych punktów posiedzenie były kwestie związane z organizacją Zjazdu Programowego Delegatów NSZZ RI „Solidarność”.

Wsłuchując się w głosy spływające od delegatów oraz niektórych Rad Wojewódzkich Związku, które w związku z problemami związanymi z suszą i przyśpieszoną wegetacją roślin która spowoduje wcześniejsze żniwa apelują o przesunięcie terminu Zjazdu, Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” jednogłośnie podjęło Uchwałę o przesunięciu terminu Zjazdu na wrzesień w czasie tegorocznych Dożynek Jasnogórskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here